– Største bulkefaktor er mobilen

– Mobiltelefonen er årsaken til mange bulker i fenderne langs veiene, sier administrerende direktør for veiselskapet Agder OPS.

Mobil og bil

Den største bulkefaktoren er mobilen, sier Jan Walle i Agder OPS.

– Vi registrerer alt av ulykker på veien med personskade og ser at ulykker med mindre personskader i veldig stor grad skyldes en uoppmerksom sjåfør, sier Jan Walle, administrerende direktør i Agder OPS Vegselskap.

– I tillegg har vi ganske mange påkjørsler av autovern, som vi ikke vet hvem som har gjort. Igjen skyldes dette uoppmerksom kjøring, fortsetter han.

Jan Walle

Jan Walle er administrerende direktør for veiselskapet Agder OPS, som har sett hvordan dette har utviklet seg etter som telefonene har blitt mer avanserte.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sitter med mobilen i hånda

Teorien er ifølge Walle selv, enkel. Mobiltelefonen tar bort oppmerksomheten når man kjører.

– Man kan se når du kjører etter biler, at de ligger og sklir i sporene. Når du ser nærmere etter, så sitter de med mobilen i hånda, sier han oppgitt.

Han håper at teknologien som kommer med de nye bilene skal hjelpe til.

– Heldigvis blir bilene bedre etter hvert, og sier fra hvis man kjører utenfor oppmerkede spor. Så må vi jobbe med holdningsskapende arbeid for å sørge for at mobilen ses på når man står stille.

Kan utvikle seg negativt

Han frykter at det blir verre i årene som kommer.

– Heldigvis har Trygg Trafikk, i samarbeid med Statens vegvesen og politiet, stort fokus på dette. Vi har årlige aksjoner for å gjøre folk oppmerksomme på dette. Dette er et fenomen som kan utvikle seg negativt hvis vi ikke får større fokus på området, sier Walle.

Han mener holdningsskapende arbeid på radio, TV, Internett og sosiale medier er veien å gå når det gjelder trafikksikkerhet og mobiltelefonbruk.

– Dette går ikke minst på ditt eget liv, men også på andres liv. Det er lite som skal til før du mister oppmerksomheten, dunker borti autovernet, du ligger på taket og blir kjørt av gårde med blålys, avslutter han.

Mobil i bil

Ifølge undersøkelser bruker vi mobilen mest til navigasjon og å lese meldinger, etter telefonsamtaler.

Foto: Andreas Sundby / NRK