NRK Meny
Normal

– Statsbudsjettet styrker veibyggingen i Agder-fylkene

– Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år betyr rekordstor aktivitet på vegsektoren også i Region sør. Det sier regionvegsjef Kjell Inge Davik.

Ny til gammel vei

Vegsjefen er fornøyd med regjeringens satsing på vei på Sørlandet neste år.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Satsingen på vedlikehold og fornying gjør at etterslepet av vedlikeholdet av veger blir redusert også i 2016, sier Davik i en pressemelding.

Han er spesielt opptatt av drift og vedlikehold, men er også glad for en stor investeringspott i Region sør.

Davik er svært godt fornøyd med regjeringens budsjettforslag.

– Økt satsingen på vedlikehold og investeringer og en ekstra satsing på kontrollvirksomheten ute på vegene gir god fremkommelighet, økt forutsigbarhet og bedre trafikksikkerhet, sier Davik i pressemeldingen.

Over 30 milliarder

Kjell Inge Davik

Regionvegsjef Kjell Inge Davik.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder bevilgninger til riksvegformål for hele landet på 30,2 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,7 milliarder.

I tillegg kommer bompenger og annen ekstern finansiering på 9,3 milliarder.

3,15 milliarder kroner settes av til drift av riksvegene, mens 3,26 milliarder skal brukes til vedlikehold av riksvegene.

– Satsingen på vedlikehold økes i 2016-forslaget. Sammen med investeringene vil dette gjør at vedlikeholdsetterslepet reduseres i regionen, sier regionvegsjef Davik.

Store investeringer

På landsbasis legges det opp til høy aktivitet på investeringer med 25,7 milliarder kroner, inkludert bompenger og annen ekstern finansiering.

Pågående og vedtatte vegprosjekter binder store midler og det vil bli prioritert å ha rasjonell og effektiv anleggsdrift for disse.

I Region sør blir det byggestart i 2016 på følgende prosjekter:

  • E18 Varoddbrua, Vest-Agder1)
  • Rv 23 Dagslett–Linnes, Buskerud2)
  • Rv 36 Slåttekås–Årnes, Telemark
  • Rv 36 Skyggestein–Skjelbredstrand, Telemark

1) Planlagt med oppstart i 2016, men arbeidet med KS2 gjenstår.

2) Forbehold om Stortingets behandling og godkjenning av bompengeopplegget

Regjeringen legger også opp til en vesentlig økning av midler til planlegging av nye vegprosjekter.

Regionvegsjef Davik er også svært tilfreds med at det nye selskapet Nye veier AS skal starte to prosjekter i Region sør i 2016.

  • E18 Rugtvedt–Dørdal, Telemark
  • E18 Tvedestrand–Arendal, Aust-Agder