– Spesielt at vi ikke får pepperspray

Tollregion Sør-Norge får ikke være med på tollvesenets prøveprosjekt der tollerne går utstyrt med pepperspray.

Toll

Det foregår stadig mer smugling ved grenseovergangene, og stadig flere tollere blir utsatt for vold og trusler i jobben.

Foto: Sander Heggheim/NRK

På grunn av en økning i antallet trussel- og voldsepisoder for tollere i landet, skal det nå settes i gang et prøveprosjekt der tollere blir utstyrt med pepperspray.

Pepperspray

Snart får mange tollbetjenter pepperspray i beltet ved norske grenseoverganger.

Foto: Eeg, Jon, Scanpix / SCANPIX

Det toårige prøveprosjektet starter i tre av tollregionene fra årsskiftet. Regioner som grenser til Sverige er prioritert. Tollregion Sør-Norge derimot, med flere ferjekaier der tusenvis av reisende passerer, får ikke delta i prøveprosjektet.

– Det er beklagelig at vi ikke får delta, dette burde vært gjort permanent over hele landet, sier verneombud i Tollregion Sør-Norge Glenn Lian Hansen.

Han står selv og kontrollerer biler på kaia i Kristiansand og kunne gjerne tenkt seg økt beskyttelse i arbeidet. Han vet at mange kolleger deler hans meninger.

Øde grenseoverganger

Underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet Geir Høiseth sier det er flere årsaker til hvorfor Tollregion Sør-Norge ikke får være med i prøveprosjektet.

Geir Høiseth

Underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet Geir Høiseth.

Foto: Tollvesenet

– Det er større risiko å arbeide alene på en øde grenseovergang, enn på en ferjekai eller på en flyplass, sier Høiseth.

Han påpeker at saken er ute på høring og at høringsfristen vil gå ut i slutten av måneden.

– Ingenting er helt bestemt, men terskelen er nok ganske høy for at vi vil inkludere Tollregion Sør-Norge i prøveprosjektet.

Han forstår for øvrig at tollerne i sør kunne tenkte seg å være med, men sier at denne regionen har et større støtteapparat rundt sine grenseoverganger, sammenlignet med andre.

Tollvesenet i Kristiansand

Her ved ferjekaia i Kristiansand kontrolleres hundrevis av personer hvert år.

Foto: Sander Heggheim/NRK

Arrestasjonsteknikk

På grunn av økt fare for vold og trusler har flere tollbetjenter i Sør-Norge fått kurs i arrestasjonsteknikk.

– Vi trenger slike kurs da arbeidshverdagen vår har forandret seg, sier verneombud Hansen.

Det er ti personer som har fått arrestasjonsteknikk-kurs i tollregionen.

Helge Breilid

Kontorsjef ved tollvesenet i Kristiansand, Helge Breilid.

Foto: Sander Heggheim/NRK

Kontorsjef ved tollvesenet i Kristiansand, Helge Breilid er enig med tollvesenets beslutning sentralt.

– Dette er et prøveprosjekt, og jeg skjønner godt at andre tollregioner får teste pepperspray før oss, sier Breilid.