– Sørlandet trenger klar tale

Mali Steiro Tronsmoen (SV) er førstekandidaten til Vest-Agder SV ved stortingsvalget 11. september. Hun bor i Kristiansand, har to barn og er lærer på Oddemarka skole i Kristiansand. Svein Sundsdal møter henne.

Valgutspørring av SV stortingskandidat