– Sjekk båtene

Politiet anmoder folk om å sjekke og sikre båter både på land og vann.