Hopp til innhold

– Situasjonen alvorlig i barnevernet i Arendal

Barnevernet i Arendal har lavere bemanning enn barnevernstjenester i andre kommuner, og flere saker pr. saksbehandler. Situasjonen er alvorlig.

Politikere i Arendal

Politikerne i Arendal fikk presentert rapporten om barnevernstjenesten i dag.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

Robert Cornels Nordli

Ordfører Robert Cornels Nordli synes det var tøft å høre evalueringen av barnevernet i Arendal, som ble presentert i dag. Rapporten skildrer flere alvorlige forhold i barnevernstjenesten i kommunen.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

– Dette er tøft å høre, sa ordfører Robert Cornels Nordli da evaluerings-rapporten ble lagt fram i formiddag.

– Et krevende innhold, sier Høyres gruppeleder, Geir Fredrik Sissener.

Evalueringen av barnevernstjenesten i Arendal ble bestilt av politikerne i desember i fjor etter sterk kritikk. Blant andre Helsetilsynet hadde kritisert at bekymringsmeldinger om vold og rusmisbruk ble henlagt.

En ettåring ble bortført fra IKEA i Sørlandsparken mens vedkommende var under oppsyn av barnevernet.

Lav bemanning

Hege Gabrielsen fra firmaet Pricewaterhouse Coopers (PwC) slo fast at saksbehandlerne i Arendal har flere saker andre steder: hele 20,4 mot landssnittet på 16,2.

De ansatte sier at rammebetingelsene er for dårlige. Og de føler seg ikke sett av kommuneledelsen.

Barnevernstjenesten sliter med høy gjennomtrekk og manglende opplæring av nye ansatte. Det er store utfordringer knyttet til kapasitet og kompetanse.

En annen konklusjon: Situasjonen i barnevernet i Arendal er alvorlig.

Barnevernsrapport

Lav bemanning, er en av konklusjonene i evalueringsrapporten om barnevernstjenesten i Arendal.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

– Svakheter

Ordfører Robert Cornels Nordli synes det var tøft å høre rapporten bli lagt fram.

– Jeg ser både utfordringer og svakheter i vår barnevernstjeneste. Jeg har allerede satt ned noen punkter som jeg ønsker at bystyret tar stilling til i neste møte.

– Var rapporten mer alvorlig enn du hadde ventet?

– Ja! Men samtidig må vi la ting synke. Vi er i ferd med å ansette ny barnevernsleder, og skal oppbemanne. Nå må vi gå sammen om å utarbeide en tiltaksplan.

– Mangler faglig troverdighet

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) karakteriserte situasjonen som dramatisk.

– Rapporten viser at barnevernet vårt ikke har faglig troverdighet. Vi har heller ikke tillit utad til at vi gjør en god jobb. Barnevernstjenesten har ikke kapasitet til å følge opp barn og unge på en skikkelig måte. Dette må det politiske lederskapet ta alvorlig, sier Bruun-Gundersen.

– Det ble sagt at vi bør bevilge 9,2 millioner kroner mer til barnevernet for å komme opp på landsgjennomsnittet.

Nye grep

Hege Gabrielsen, PwC

Hege Gabrielsen fra firmaet Pricewaterhouse Coopers som har laget rapporten.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

Hege Gabrielsen som har laget rapporten, sier at det ikke er tvil om at tilstanden i barnevernet i Arendal er alvorlig.

– Kommunens toppledelse må sørge for at barnevernstjenesten blir rustet opp så den kan fungere i tråd med lovverket. Nå har det vært en periode med store utfordringer, og jeg håper rapporten viser hvor det er mulig å ta grep fremover.

Gabrielsen er overbevist om at forbedringer er mulig. Men saksbehandlerne i Arendal har hatt vært belastet med svært mange saker pr. ansatt.

– Dette gjør ikke situasjonen enklere. De som har stått i dette gjennom mange år, har uten tvil gjort det de har kunnet utfra forutsetningene de har hatt for å gjøre en god jobb, sier Gabrielsen.

Barnevernet har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,59 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %