NRK Meny
Normal

– Setesdal blir mer sentral

Fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv S. Lund mener at indre del av Agder blir mer sentral når det skal satses på E134 via Haukeli.

Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører Bjørgulv S. Lund tror satsing på E134 fører mye godt med seg nord i Setesdal.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Statens vegvesen vil at E134 over Haukeli og riksveg 7 over Hemsedal skal bli nye hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Vegvesenet har overlevert sin anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag.

– Det er en spennende tanke, sier fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv S. Lund.

Knytter regionene sammen

Han tror veien vil knytte sammen Oslo-regionen og Haugesund-regionen. Lund mener utbyggingen vil føre til bedre veiforbindelse for alle sideveiene til E134.

– Det gir næringsutvikling og bedre muligheter for å bo nord i Setesdal, sier Lund til NRK.

Konkurrerer ikke med kysten

Lund sier at E134 ikke vil være i konkurranse med europaveien som er planlagt langs kysten. Han mener veiene er to helt forskjellige.

Tarald Myrum

Tarald Myrum er leder av Setesdals regionråd.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Disse veiene betjener forskjellige funksjoner, sier Lund.

Betyr mye for Setesdal

Også leder av Setesdal regionråd Tarald Myrum tror satsingen vil bety mye for Setesdal. Myrum mener det er bra at vegvesenet velger å satse på E134 over Haukeli.

– Dersom E134 er hovedferdselsåra mellom øst og vest, så vil det være viktig for Setesdal. Det blir bedre jo mer trafikk vi får til vårt område, sier Myrum til NRK.

Lars Aksnes

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes mener hovedveiforbindelsene over fjellet gir mindre sårbarhet.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Vil ha E134 over Haukeli

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes viser til en samfunnsøkonomisk analyse som er foretatt. Derfor vil Statens vegvesen prioritere E134. I tillegg er veien over Hemsedal prioritert.

– Disse to hovedvegforbindelsene betjener ulike områder. Sammen gir de mindre sårbarhet og større pålitelighet, sier Aksnes i en pressemelding.

Fylkesordføreren om betydningen av ny vei