– Ser fram til å bli en vanlig mann i gata

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) vil prioritere familen. Til høsten slutter han i politikken.

Freddy de Ruiter

Kommende høst kommer stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) til å legge politikken på hylla. Planen er å bli en vanlig mann.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Siden 2005 har Freddy de Ruiter har vært innvalgt på Stortinget som Arbeiderpartiets representant fra Aust Agder. Når denne stortingsperioden er over kommende høst, ønsker han å fokusere på andre ting enn politikk.

– Jeg ser ikke for meg noe lokalpolitisk engasjement med det første. Nå skal jeg først og fremst ta meg av familie og lokalt nettverk og bli en vanlig mann i gata, sier de Ruiter.

Skal vi tro ham rett, ønsker han heller ikke å engasjere seg på fylkes- eller regionnivå.

– Nei, det har jeg ingen planer om. I tillegg så tenker jeg at det kanskje ikke er så fornuftig heller, å bli en sånn sjuende far i huset, sier de han.

Ønsker å hjelpe mennesker som sliter

De Ruiter har tidligere fortalt at han har en sønn som er syk og at familiens situasjon ikke er forenlig med en jobb der han må være så mye hjemmefra.

At han har valgt å ikke gå for en ny periode som stortingsrepresentant, betyr imidlertid ikke at han vil legge kompetansen på hylla. Den ønsker han å bruke til å hjelpe mennesker som sliter.

– Jeg ser at enkeltmennesker som er i en krevende livssituasjon, ikke alltid blir møtt på en god måte fra samfunnets side. Jeg vil gjerne være med på å løfte de mest sårbare, og her tror jeg at jeg har noe å bidra med, sier de Ruiter.

Derfor har han lurt på om han skal engasjere seg i organisasjonsliv.

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter har siden 2005 vært innvalgt på Stortinget som Arbeiderpartiets representant fra Aust Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Verdens beste yrke

De Ruiter er ansatt i Aust-Agder fylkeskommune og kan gå tilbake til jobben som lærer i på videregående skole. Ifølge ham selv, er det veldig sannsynlig at han gjør nettopp det.

– Det gleder meg veldig til. Det er verdens beste yrke, sier han.