– Scooterløyper vil ikke føre til færre ulykker

Professor Torben Wisborg har forsket på snøscooterulykker og tror vi vil se flere dødsulykker om antallet snøscootere øker.

snøscooter 2

Det er 76 000 snøscootere i Norge.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Arve Lønnum i Snøscooterimportørenes Forening mener at flere scooterløyper vil redusere antall alvorlige ulykker betydelig.

Torben Wisborg

Professor Torben Wisborg ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Professor Torben Wisborg ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har forsket på snøscooterløyper siden 1988 og er dypt uenig med Lønnum.

– Det er ingenting som tyder på at flere løyper vil få ned ulykkestallene.

Diskusjonen kommer i etterkant av tre dødsulykker med snøscooter forrige helg, en av dødsulykkene var i Åmli.

Vil bli flere ulykker

– Jeg tror antallet ulykker vil øke med antallet scootere som blir kjøpt, sier Wisborg.

Han har undersøkt snøscooterskader både i Finnmark og en rekke utenlandske undersøkelser som viser at gode løyper ikke fører til færre ulykker.

Snøskuterskilt Storlien

På Storlien er det merkede løyper for snøscootere.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– I Finnmark finnes det mange gode løyper og mange snøscooterførere som kjører uten å havne i ulykker. Samtidig er det de som ikke bryr seg om fart og forsiktighet, og da skjer ulykkene, sier Wisborg.

Han påpeker at på tross av gode løyper skjer flesteparten av ulykkene utenfor løypene.

– Hvis ulykkestrenden fortsetter i samme sporet som den gjør nå, betyr en ny snøscooterlov flere ulykker.

Dårlig registrering

En rapport fra Vista Analyse, bestilt av Turistforeningen viser at en ny snøscooterlov vil gi nesten dobbelt så mange snøscootere, flere ulykker og egne scooterløyper i én av tre kommuner.

Til tross for at Lønnum peker på at Sverige hadde færre dødsulykker enn Norge i 2014, har de fremdeles mange ulykker.

Tall fra Sveriges Snøskutereiers Riksorganisasjon viser til nå i år at 40 personer har blitt skadet i snøscooterulykker i 2015, der 3 av dem var dødsulykker.

– Det er vanskelig å sammenligne ulykkestall i Sverige og Norge, fordi vi ikke har noen god skaderegistrering slik de har i Sverige, sier Wisborg.

Lønnum reagerer

– Tallene Wisborg jobber med er utdaterte, sier Lønnum og forklarer at han selv sitter på de ferskeste tallene som viser det motsatte.

Han sier både at Vistas rapport og Wisborgs undersøkelser er direkte feilaktige.

– Det er tydeligvis ingen krav for å kunne telle til ti for å bli professor, for i Norge hadde vi ni ulykker og i Sverige hadde de seks.

Han understreker igjen at ingen av ulykkene var på løype og at det nesten ikke finnes løyper for scooterkjørerne i Norge.