– Samme budskap innpakket i glanset papir

Hovedtillitsvalgt Thorsten Janvin mener prosjektgruppen driver med ordtriksing og retorikk og mener konsekvensene for Flekkefjord sykehus blir de samme som ved forrige korsvei.

Thorstein Janvin

Thorsten Janvin mener man ikke sitter igjen med et nærsykehus hvis akuttkirurgi og fødetilbudet blir tatt bort.

Foto: Lars Eie / NRK

– Det ble helt tyst. Vi sa ingenting.

Thorsten Janvin i Fagforbundet ved Flekkefjord sykehus beskriver stemningen da prosjektleder Per W. Torgersen hadde lagt fram gruppens innstilling for tillitsvalgte og ansatte mandag ettermiddag.

Den største konsekvensen for Flekkefjord, hvis gruppens innstilling blir vedtatt, er at sykehuset mister akuttkirurgi og fødetilbudet på sikt.

Sigmund Kroslid

Sigmund Kroslid.

Foto: Odd Rømteland

Mobiliserer til kamp

I fjor anbefalte prosjektgruppen ett stort sykehus i Kristiansand. Resten av Sørlandet skulle i stedet få regionale helsesentre.

– Budskapet er det samme som for ett år siden, bare pakket inn i glanset papir. I fjor kalte prosjektgruppen det regionale helsesentre, nå kalles det nærsykehus, sier Janvin.

Han frykter man bare ser starten på en sentralisering hvor alt av viktige sykehusfunksjoner legges til Kristiansand

– Tar man vekk fødetilbudet og akuttfunksjoner sitter man igjen med et senter, ikke et lokalsykehus.Vi er ikke hørt og mobiliserer til kamp, sier Janvin.

Mer enn et navnebytte

Prosjektleder Per W. Torgersen avviser at det kun er et navnebytte fra regionale helsesentre til nærsykehus.

– Det er en reell endring i innholdet i lokalsykehusene. Vi foreslår en betydelig virksomhet for store pasientgrupper på tre steder. Det lå ikke inne i forrige runde.

– Det som er likt er at akuttilbudet for kirurgi med relativt små pasientvolum og fødetilbudet samles- Det er som forrige gang, sier Torgersen.

Delvis seier

Tidligere ordfører og sykehusaksjonist Sigmund Kroslid, mener forslaget til framtidas sykehus inneholder en delvis seier.

Liv Hellen Skjold Rafoss

Liv Hellen Skjold Rafoss, ansattrepresentant i sykehusstyret.

Foto: Svein Sundsdal

– Jeg registrerer at man har gått bort ifra å bygge et nytt sykehus. Det er en forbedring fra fjorårets forslag. Prosjektledelsen har i noen grad hørt på brukerne og politikerne. Men man tar ikke hensyn til brukerne ved å legge ned akuttkirurgien og fødetilbudet

I innstillingen har sykehusene i Arendal og Flekkefjord fått endret status fra regionalt helsesenter til nærsykehus. Det mener han forplikter.

– Da skal det ha lokalsykehusfunksjoner som akutt og fødeavdeling. Noe annet blir ikke akseptert her i Lister-regionen, sier Kroslid.

– Skuffet og lei meg

Liv Hellen Skjold Rafoss, ansattrepresentant i sykehusstyret er overrasket.

– Jeg ble skuffet og lei meg. Det har vært så solide høringer fra kommuner, fagfolk og ansatte som peker på at det bør være akuttsykehus og fødetilbud på alle tre steder, sier Skjold Rafoss.

Per Torgersen

Prosjektleder Per W. Torgersen har landet på å ha tre sykehus på Agder. Ett hovedsykehus i Kristiansand, og såkalte nærsykehus i Flekkefjord og Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg opplever at budskapet er det sammen, men man bruker andre ord, sier hun.

Den beste løsningen

Prosjektleder Per W. Torgersen har ledet gruppen som anbefaler omstilling til ett hovedsykehus i Kristiansand og nærsykehus i Arendal og Flekkefjord. Han mener det er en riktig løsning å samle fødetilbudet og akuttkirurgi på ett sted.

– Det vil være akuttfunksjoner for store grupper av indremedisinske pasienter på alle tre steder. Det betyr at folk flest som feiler vanlige ting fortsatt vil få et godt tilbud lokalt, sier Torgersen.