– Rutinene ved snoking er dårlige

Rutinene for å oppdage journalsnoking ved sykehusene er for dårlige. Det sier pasient- og brukerombud i Agder, Gunhild Solberg. I de aller fleste sakene er det pasientene som har tatt affære, sier Solberg i vedlagt lydfil. Les mer.