– Regjeringen må ta det som et varsko

De siste årene har Norge blitt rammet av flere flommer som har gjort stor skade. Nå etterlyses det tiltak som kan forebygge nye skader.

Flom Lyngdal

Flere steder på Sørlandet har blitt rammet av flom flere ganger. Det er har blant annet skjedd i området denne boligen ligger, som er ved Refsvolltunet i Lyngdal kommune i Vest-Agder.

Foto: Sander Heggheim / NRK

Med flommene i Sør-Norge frisk i minnet, kommer direktør i Rådgivende ingeniørers forbund, Liv Kari Skudal Hansteen, med en klar oppfordring til regjeringen.

– Det er ikke første gang dette skjer. Det vil skje igjen, og enda hyppigere enn før. Jeg håper at regjeringen tar det som har skjedd nå som et stort varsko, sier Hansteen.

Hun sier at Norge er langt fremme på mange områder, men at det ikke er tilfelle når det gjelder å håndtere klimaendringer. Ifølge henne ligger Norge langt etter andre land i Europa og i andre verdensdeler, når det gjelder dette.

Hansteen etterlyser nasjonale retningslinjer på det som har med vann og avløp å gjøre, og ønsker en bedre koordinering av arbeid knyttet til dette. Hun mener også at regjeringen må forlange at hver enkelt kommune skal lage en plan på hvordan de skal håndtere klimaendringer og økt nedbør.

Liv Kari Skudal Hansteen

Direktør i Rådgivende Ingeniørers forbund, Liv Kari Skudal Hansteen, mener planlegging er viktig for å kunne forebygge framtidige skader i forbindelse med flom.

Foto: Nicolas Tourrenc / RIF

– Sannsynlig at det vil skje igjen

De store nedbørsmengdene som kom i Sør-Norge i helgen, førte til at mange vassdrag gikk over sine bredder. Boliger som har blitt rammet av flom både en og to ganger tidligere, ble rammet også denne gangen.

Hansteen mener det er noe vi bør lære av.

– Når et område har blitt oversvømt flere ganger, er det sannsynlig at det vil skje igjen, om det ikke blir gjort noen tiltak da, sier hun.

Selv mener hun det er mye som kan gjøres for å forebygge framtidige skader.

Hansteen sier at der det er problem med at en elv går over sine bredder, kan det være en løsning å lage et basseng eller alternative ruter for vannet. Om slike tiltak ikke fungerer, mener hun man kanskje bør vurdere å flytte bebyggelsen, og i hvert fall ikke bygge mer i området.

Oversvømt hus i Tovdalselva

Flommer har gjort stor skade på Sørlandet de siste dagene.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Dyrt å reparere

Klimaeksperter har lenge advart om at det vil bli mer ekstremvær i årene framover.

Hydrolog og klimarådgiver Hege Hisdal i Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), sier at pågående klimaendringer øker sannsynligheten for at vi i framtiden kommer til å få flere flommer tilsvarende de som har vært på Sørlandet de siste dagene.

Hansteen påpeker at vi må planlegge for framtiden og at det å skulle holde på å reparere etter flommer, blir kostbart i lengden.

Hun trekker fram Finland som et godt eksempel, og sier at der er det laget digitale kart som innbyggerne selv kan gå inn på for å sjekke hvor vannmassene vil komme ved mye regn, hvor det er gjort tiltak og hvor det planlegges tiltak.

Hansteen mener det gjør at innbyggerne selv også kan være med på å påvirke hva som skal skje.