– Regjeringa ser Sørlandet

Kristiansandsordfører Harald Furre (H) er fornøyd med regjeringens budsjett for landsdelen. Han mener Sørlandet vil få økt sysselsettingen når veiutbyggingene tar til for fullt.

Et nøkternt budsjett mye penger til vei, fengsel, storbysatsing og kunstsilo.