– Regjeringa ser Sørlandet

Kristiansandsordfører Harald Furre (H) er fornøyd med regjeringens budsjett for landsdelen. Han mener Sørlandet vil få økt sysselsettingen når veiutbyggingene tar til for fullt.