– Psykisk syke bør ikke varetektsfengsles

Psykisk utilregnelige personer, som er i politiets varetekt, bør sendes rett til psykiatrisk behandling så raskt som mulig. Det mener advokat Sveinung Søndervik Johnsen.

Advokat Sveinung Søndervik Johnsen i ulike vinkler i NRKs lokaler, arkivbilder fra Lyngdaldrap sensommer 2016, klippebilder kontor politiadvokat Hellek Rue

NETT-TV: Mener utilregnelige sitter for lenge i varetekt.

– Hvorfor sitter en person, som har vært psykotisk i gjerningsøyeblikket, i varetekt og ikke blir overført til psykiatrisk avdeling øyeblikkelig, spør Søndervik Johnsen.

Sveinung Søndervik Johnsen

Advokat Sveinung Søndervik Johnsen.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Han mener svaret er innlysende og at disse menneskene bør få psykiatrisk behandling straks fremfor å sitte varetektsfengslet.

Søndervik Johnsen frykter at lange opphold i vanlig varetekt kan være en trussel mot disse personenes egen sikkerhet og andres sikkerhet.

Han mener tiden er helt avgjørende i slike saker, særlig tiden det tar fra en person i varetekt blir erklært utilregnelig og til han eller hun blir overført til psykiatrisk behandling.

Lyngdal-sak

Saken er aktualisert etter at en 21 år gammel mann har forklart at stemmer i hodet ba ham om å drepe en 44 år gammel marokkaner i Lyngdal i fjor.

Advokaten er kritisk til at 21-åringen ikke ble overflyttet direkte til sykehus etter at den psykiatriske utredningen konkluderte med at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

– Hvis en person har begått en alvorlig handling, og man sier han er psykotisk og at han fremdeles er psykotisk i den tiden han blir intervjuet av de sakkyndige, så er han en fare for seg selv og kan også være en fare for de ansatte i fengselet og medfanger, sier Søndervik Johnsen.

Flere hensyn å ta

Hellek Rue

Politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

En institusjonsplass er mer enn et tastetrykk unna for politiet mener politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt.

Blant annet må erklæringen om utilregnelighet godkjennes av Rettsmedisinsk kommisjon.

Først da kan retten beslutte om personen kan overføres fra varetekt til psykiatrisk behandling.

– Det er også flere andre hensyn å ta, sier Rue.

– En må se på hva slags alternativer man har. Siktede i denne saken har vært varetektsfengslet på grunn av unndragelsesfare, altså fare for at han skal unndra seg straffeforfølging ved å forlate Norge. Også kan det være andre hensyn, for eksempel gjentagelsesfare, som gjør at man må holde på personen, sier han.

Men politiadvokat Hellek Rue er i prinsippet enig med advokat Sveinung Søndervik Johnsen.

– Jeg er enig med Søndervik Johnsen i at syke personer skal være på sykehuset, sier Rue.