– Politiet er maktesløse i distriktene

Politiet er maktesløse i distriktene, mener ordfører Tønnes Seland i Audnedal.

Tønnes Seland

Ordfører Tønnes Seland i Audnedal mener det er for få politifolk ute i distriktene. Han mener dette fører til dårligere lokalkunnskap i politiet, noe som gjør det enklere for de kriminelle å slippe unna.

Foto: Odd Rømteland / NRK

I dag ble Sparebanken Sør på Konsmo ranet, mens Sparebanken Pluss på Vigeland i Lindesnes ble ranet i går.

Seland mener politiet er sjanseløse når de ikke har mer politi i distriktene. Han mener nedbemanninga av politistasjonene i Agders distriktskommuner legger til rette for kriminelle handlinger.

– Jeg er oppgitt over at det er så lite politiressurser rundt i distriktet. Jeg synes veldig synd på de tjenestemennene som har hatt et ran på Vigeland og har jobbet natt og dag med å oppklare det. Så får de et ran her, og det er ikke politifolk i Lindesnes-regionen til å håndtere dette, sier Seland.

– Ikke god nok lokalkunnskap

Ordføreren mener at når det ikke er politi på plass lokalt, kjenner ikke tjenestemennene områdene godt nok til å kunne gjøre en ordentlig jobb.

– De mangler lokalkunnskap for eksempel om veinettet. Vi som er kjent her, vet at det er umulig oppgave å stoppe ranerne hvis de er kjent her. Er det ikke folk fra distriktet som har gjort det, har politiet en sjans til å ta dem fort, og det er det som er vitsen.

Seland poengterer at han ikke er kritisk til politifolkene, men til ressursfordelinga til politiet i Lindesnes- og Lister-regionen. Hvis politifolkene er godt kjent i området, kan de gjøre en bedre og mer effektiv jobb, mener Seland.

– Min sympati i dag går til politifolkene i Lindesnes- og Lister-regionen, fordi de faktisk ikke har ressurser til å bemanne opp godt nok når slikt skjer.

Mener det er lett å slippe unna

Seland mener små steder som Audnedal kan være mer utsatt for noen typen kriminalitet, fordi politiet er så sentralisert.

– Vi håpet jo at ikke de kriminelle skulle finne ut av det. Men i forhold til små, lokale narkoreir, ser vi desverre at vi på mindre steder får en del trafikk av uønsket karakter, fordi de får lov til å ære i fred. Det er ikke politifolk som kjenner til miljøene og sørger for å stresse dem, sier Seland.

– Hva mener du må skje nå?

– For meg er det ganske enkelt. De må skjønne at det må politiressurser til. Vi må ha politi til å håndheve lov og orden.