– Påsketiden er ekstra ensom

Ensomme barn og unge føler seg enda mer alene i høytider. – Det er en del utfordringer i forhold til at ikke alle har muligheten til å dra på påskeferie, sier leder av «Kors på halsen», Nelli Kongshaug.

Kors på halsen

«Kors på halsen» er en del av Røde Kors. I fjor fikk de 400 henvendelser i påsken. (Arkiv).

Foto: Sander Heggheim/NRK

Nelli Kongshaug

Nelli Kongshaug tror følelsen av ensomhet er større i påsken fordi påsken er annerledes fra hverdagen. (Arkiv).

Foto: erik m sundt / Røde Kors
Asle E. Bjorvatn

Asle E. Bjorvatn i Kirkens SOS er spent på hvor mange som kontakter dem i påsken. (Arkiv).

Foto: Håkon Eliassen
Siri Gjesdahl er leder for BarnsBeste

Siri Gjesdahl i BarnsBeste tror ensomhet forsterkes i påsken. (Arkiv).

Foto: Barns Beste

– Alle drar mens «jeg» blir værende her. Det gjør at du har færre å utveksle noen ord med. Det gjør at du har færre å snakke med, sier Kongshaug.

– Det er ikke alle som har tilrettelagte aktiviteter, da er man utenfor, og har ikke noe å gjøre, og det kan forsterke en ensomhet, sier hun.

Verre enn hverdagen

«Kors på halsen» er en del av Røde Kors, et nettsted for barn og unge som trenger noen å snakke med.

Leder Nelli Kongshaug sier at unge føler seg mer alene i for eksempel påsken fordi den er annerledes fra hverdagen.

– I hverdagen omgås man mennesker på skolen. Man har klassekamerater, har lekser og er i aktivitet. I høytidene skjer det ofte veldig lite, sier hun.

– Da blir man passiv, for det er ingen andre å være sammen med, og da forsterkes ensomhetsfølelsen når man ikke har noen å snakke med, sier hun.

I påsken i fjor hadde de rundt 400 henvendelser, og de regner med å få like mange henvendelser i år.

Flere av henvendelsene dreier seg om ensomhet, et ord de unge ikke bruker mye selv.

– De bruker mye ordet alene og ingen å være sammen med, at det bare er meg, og at ingen ser meg, sier Kongshaug.

Flere ensomme ringer alarmtelefonen

Hos Alarmtelefonen for barn og unge er det færre som ringer i høytider som jul og påske fordi familier tilbringer mer tid sammen.

Alarmtelefonen

Alarmtelefonen for barn og unge har nummeret 116 111. (Arkiv).

Foto: Kolstad, Tom Nicolai / Tom Nicolai Kolstad/NRK

Men flere av dem som da slår nummeret 116 111 ringer fordi de er ensomme.

– I selve påsken er det flere barn som ringer oss fordi de er ensomme, sier Sylwia Obuchowicz, som er ansvarlig for den daglige driften av Alarmtelefonen for barn og unge.

Barn bruker mye ordet alene og ingen å være sammen med, at det bare er meg, og at ingen ser meg.

Nelli Kongshaug, leder av «Kors på halsen»

– Det er ofte de som har en vanskelig familiesituasjon eller sliter psykisk som ringer oss. For dem blir høytiden ekstra vanskelig, sier Obuchowicz.

Også de merker at når noe er annerledes fra hverdagen blir det tøft for mange.

– Det blir mange dager man ikke gjør så veldig mye, og da tenker og kverner mange ekstra mye, sier Obuchowicz.

Hun sier det er mange barn og unge i alderen 13 til 14 år og oppover som ringer inn, og at mange av dem har det vondt.

– Typen samtaler i høytiden handler om at man sliter psykisk, og mye handler om ensomhet og depresjoner, sier hun.

Kirkens SOS spent på påsken

– Vi er på hugget, for vi ser at disse høytidene kan være sårbare for mange, sier daglig leder hos Kirkens SOS på Agder, Asle E. Bjorvatn.

Hos Kirkens SOS har de en jevn pågang fra barn og unge som ringer, uansett når på året. Kirkens SOS svarer hvert år på over 150 tusen henvendelser på telefon.

I tillegg har de hatt en chattetjeneste i snart to år, der barn fra hele landet tar kontakt.

På Sørlandet er tjenesten med chat for de yngste helt ny. Derfor har ikke Kirkens SOS reelle tall å sammenlikne seg med.

Men de er spent på hvor mange henvendelser de vil få denne påsken, og er ekstra observante i slike tider.

– De som kontakter oss har ofte større psykiske og sosiale problemer, sier Bjorvatn.

– De er som regel veldig mye alene, og kjenner veldig mye på sorgen og ensomheten, sier han.

Etterlyser støtte

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk på Sørlandet sykehus som jobber for barn som pårørende. I det daglige jobber de for at barn skal bli oppdaget eller ivaretatt.

Leder Siri Gjesdahl sier ensomhet finnes hos mange som på ett eller annet vis har det tøft hjemme, uansett om de bor med foreldre med rusproblemer eller andre sykdommer.

– Mange lever med vanskelig ting hjemme, og kan føle seg veldig alene og ensomme. Disse barna har det ikke bra, og dette blir forsterket når de ikke kan gjøre som andre barn i for eksempel påsken, sier hun.

Kirkens SOS chattetjeneste

Kirkens SOS' chattetjeneste blir stadig mer populær. (Arkiv).

Foto: Skjermdump

– Det er ikke alle som har de samme mulighetene av forskjellige grunner, sier Gjesdahl.

Hun er opptatt av at det hun kaller nettverksstøtte, det å bidra og stille opp når noen har det ille, enten det er påske eller hverdag.

Hun mener det finnes naboer, klassekamerater, fritidsledere og lærer som vet om barn som har det vanskelig, på lik linje med det offentlige.

– Er det alvorlig sykdom i en familie så tror jeg at mange rundt vet om dette, men det er ikke lett å vite hvordan man skal hjelpe, sier hun.

– Det å gi støtte og ta imot støtte kan være en god ting i disse påsketider, sier hun.