NRK Meny
Normal

– På vei til å bli en «soveby»

Stadig flere i Grimstad pendler til jobb i nabokommunene. Byen vokser, men antall nye arbeidsplasser stagnerer.

Grimstad gjestehavn og sentrum

Grimstads folketall øker, men antallet arbeidsplasser står stille. Flere pendler til jobb i andre kommuner.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Til tross for at kommunen har stabil befolkningsøkning, har antallet arbeidsplasser stagnert slår rådgiver Ragnar Holvik i Grimstad kommune fast:

– Det har ikke kommet flere arbeidsplasser i privat sektor siden år 2000. Veksten har kommet i offentlig sektor, og den er relativt moderat, sier Holvik.

Ragnar Holvik

Harald Erlandsen i Grimstad næringsråd er betenkt over situasjonen, men likevel optimist.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Hans Antonsen

Ordfører Hans Antonsen under fredagens møte. Ved siden av ham sitter speialrådgiver i Grimstad kommune Ragnar Holvik, som la frem tallene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Utviklingen skiller seg fra både større og mindre nabobyer.

– Arendal, Lillesand og Kristiansand har hatt en helt annen vekst enn Grimstad, sier Holvik.

Soveby

Holvik mener kommunen ikke er en soveby, men har stø kurs mot å bli det.

– Grimstad er ingen soveby, men det går i den retningen. Selvforsyningsgraden av arbeidsplasser synker og pendlingen øker, sier Holvik.

Harald Erlandsen i Grimstad næringsråd er betenkt over situasjonen, men likevel optimist.

– Det er et tankekort at det private står stille, men fremover tror jeg vi vil se en annen utvikling, sier han.

Han synes det er viktig at situasjonen blir belyst, nettopp for å unngå å bli en soveby.

– Vi ønsker ikke å være en soveby, derfor må vi ha det opp på agendaen, sier Erlandsen.

Arbeidsplasser i kommunene

 

2008

2013

Grimstad

  8.362

  8.319

Arendal

21.586

22.222

Lillesand

  3.791

  4.299

Kristainsand

50.162

51.251

Sysselsettingsutvikling i regionen etter finanskrisen. (Kilde: Grimstad kommune)

Selverkjennelse

Ordfører Hans Antonsen er slett ikke med på at Grimstad nærmer seg en soveby, men erkjenner at man kanskje har tatt seg en liten lur.

– Vi er ikke på vei mot å bli en soveby, men det er kanskje en del som har tatt seg en liten hvil når vi fikk universitet og så at befolkningstallene økte hvert år, sier Antonsen.

Nå er tallene på bordet.

Tomme butikklokaler

Antallet butikklokaler som står tomme var før sommeren så høy at saken ble tatt opp i kommunestyret.

Foto: Anne Wirsching

– Vi har ikke den underliggende arbeidsplassveksten og ikke den tilflyttingen vi har ønsket oss, sier Antonsen.

Da tallene ble lagt fram fredag ble det stilt spørsmål ved om Grimstad er en næringsvennlig kommune.

– Vi har hatt næringsutvikling som et absolutt hovedtema for alt kommunalt planarbeid, men jeg er enig i at praksisen vår er for dårlig. Det er for mange ekstrarunder på reguleringsplaner. Her må vi skjerpe oss og være tydeligere. Vi har kanskje trodd at vi har hatt bedre tid enn det vi egentlig har, sier Antonsen.

Fremtiden

Tidligere ordfører Svein Harberg, som nå sitter på Stortinget, påpeker at utvikling går i bølger og maner kommunen til å se fremover.

– Vi skal ikke langt tilbake før vi finner en tid der nabokommunene var misunnelige på at alle arbeidsplassen kom i Grimstad, og de er her fortsatt. Nå har vi hatt en periode der handelsnæringen har bygd sterkt ut andre steder på Sørlandet. Det samme gjelder olje- og gassnæringen, sier Harberg.

– Nå er det om å gjøre å være på hugget i forhold til fremtidige arbeidsplasser, og det legges et godt grunnlag for med dette arbeidet, sier han.

Her jobber sysselsatte som bor i Grimstad

Grimstad

5670

Arendal

2307

Kristiansand

  941

Lillesand

  397

Froland

    75

Brikenes

    50

Tvedestrand

    37

(Kilde: Grimstad kommune)