– På grensen til moralisme

Grimstad kan bli en foregangsby når det gjelder røykfrie uteområder. I første omgang foreslås det at den nye byparken i sjøkanten blir røykfri. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr reagerer og mener forslaget lukter av moralisme og at det ikke bedrer folkehelsa.