– Overraskende at så mange må gå

Ordfører Arvid Grundekjøn i Kristiansand er både overrasket og trist etter nyhetene om at 1500 ansatte mister arbeidet i National Oilwell Varco ble kjent i dag.

Arvid Grundekjøn

Ordfører Arvid Grundekjøn hadde ikke sett for seg at 1500 måtte gå fra National Oilwell Varco.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Klokken 10.00 i dag morges fikk flere tusen ansatte beskjeden de har fryktet. Det blir oppsigelser og det vil ramme opptil 30 prosent av de ansatte i NOV Norge.

Kristiansand huser hovedkvarteret til NOV som har 3000 ansatte. Ved inngangen av året var det totalt 5000 ansatte i selskapet.

– Dette er veldig trist og det er ekstra bittert at man må redusere antall jobber der man er best i verden på det man driver med, sier ordfører Grundekjøn.

Overraskende

Det har lenge pågått nedbemanninger i oljesektoren og kommunen har vært klar over at også NOV måtte nedjustere organisasjonen.

– Vi følger jo med på det overordnede bildet, og har jo skjønt at det kan bli nedbemanninger, sier Grundekjøn.

Ordføreren hadde ikke sett for seg tallet 1500.

– At tallet ble så høyt har vi ikke visst og det kom overraskende på oss, sier han.

Et kraftig tilbakeslag

Grundekjøn sier hans tanker i dag går til de som er usikre på om de fremdeles har arbeid i august, da beslutningen om hvem som må gå, skal tas av ledelsen.

– At hver tredje ansatt i byens største virksomhet mister jobben er et kraftig slag tilbake for byens arbeidsmarked.

Oppsigelser NOV

Kommunikasjonssjef Dag Nordø og Administrerende direktør Tor Henning Ramfjord I National Oilwell Varco Norway ga i dag beskjeden til de ansatte.

Foto: Sander Heggheim / NRK

Han mener det er en mørk dag for landsdelen.

– Jeg var tidligere i år på en stor regional offshore konferanse der flere spådde at opp mot 30 prosent av de ansatte i ledende bedrifter måtte gå.

– Det er en ting å høre det på en konferanse, noe annet er å se at det skjer, sier ordføreren.

At hver tredje ansatt i byens største virksomhet mister jobben er et kraftig slag tilbake for byens arbeidsmarked.

Arvid Grundekjøn

Vil hjelpe å omstille

Ordføreren håper dette kan bety nyskapning i andre bransjer, og ønsker å hjelpe dem som mister jobben, med omstillingen.

– Vi håper at dette kan være en mulighet for omstilling og nye muligheter, og her vil kommunen være en god medspiller.

National Oilwell Varco

NOV har kontorer flere steder i Norge, men den klart største avdelingen er i Kristiansand.

Foto: NRK

Han har flere konkrete forslag fra kommunens side.

– Kommunen kan hjelpe med kontorplass til folk som ønsker å starte noe nytt i en omstillingsprosess som nå kommer. Vi vil også prøve å få sentrale myndigheter til å fremskynde store infrastrukturprosjekter, samt forsøke å fremskynde enkelte av kommunens prosjekter.