– Ønsker subsidiert flåttvaksine

– Folk i Arendal bør få tilbud om rimelig vaksine mot skogflåttencefalitt, mener Arendal Høyre. Kommunen har landets største forekomst av flått med det farlige viruset.

Flått og flåttvaksine

Flåttvaksine er dyr, og nå foreslår politikere i Arendal å tilby kommunens innbyggere subsidiert vaksine mot skogflåttencefalitt.

Foto: NRK

Harald Reiso

Harald Reiso.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
TBE-utbrecelse Norge

TBE-utbredelse i Norge.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– De første tilfellene i Norge av flått med det farlige TBE-viruset ble påvist i ved Tromøya på 90-tallet, sier Harald Reiso. Han er rådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

Foran seg har han et kart som viser hvor viruset er mest utbredt.

– Vi mener trekkfugler kan ha tatt med seg flått med smitte den korteste veien fra kontinentet.

Flåtten sprer seg. Det gjør også sykdommene den kan være bærer av.

– Forekomsten av sykdomstilfeller hos mennesker har økt, og brer seg nordover, sier Reiso.

– Bekymrer politikerne

Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus

Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus (H).

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
Flåttvaksine

Vaksione mot TBE.

Foto: Privat

Forholdene bekymrer også politikerne. Arendal Høyre ønsker å se på mulighetene for en rimelig vaksineordning for befolkningen.

– Et vaksineprogram for en barnefamilie kan koste opp til 10 000 kroner, sier bystyrerepresentant Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus (H),

– Kostnaden gjør at mange velger bort vaksine. I Arendal har vi en stor forekomst av TBE-virus i flåtten, og derfor er det interessant for kommunen å bli med i et prosjekt for å sørge for at flere vaksinerer seg mot denne farlige sykdommen, sier Lyngvi-Østerhus.

– Kan ødelegge hjernen

Flått

Flåtten kan være bærer av farlig virus.

Foto: NRK
TBE-utbredelse i Europa 2015

TBE-utbredelse i Europa 2015.

Harald Reiso sier at TBE-infisert flått kan forårsake hjernebetennelse eller infeksjoner som ødelegger hjernen.

– Du kan få lammelser som blir varige, eller en hjernefunksjon som blir varig svekket.

Og mot skogflåttencefalitt, eller TBE, finnes det ingen behandling.

– Den varianten av TBE vi har her, er «snill», for den er ikke dødelig. Men hvis du går til Finland og litt lenger øst, finner du en dødelighet på et par prosent. I Sibir ligger dødeligheten på 10–15 prosent.

– Kommer dette til oss etter hvert?

– Kanskje. Finland hadde jo ikke den «sinte» varianten før, men har fått den nå. Klimaendringer kan medvirke til at den kommer hit, sier Harald Reiso.

Spørsmålet om subsidiert vaksine til arendalsfolk skal behandles på neste bystyremøte.

Flått

Flått.

Foto: Per Simon Mustvedt / NRK