– Oftest er det menn som slår menn

Stadig flere menn kommer til norske krisesentre. De fleste fordi de utsettes for vold fra andre menn, sier Tove Hægg Versland ved krisesenteret i Vest-Agder.

Det er menn som er voldsutøvere også når menn søker tilflukt på et krisesenter. Og situasjonen er mest alvorlig for menn med utenlandsk bakgrunn.

Det er menn som er voldsutøvere også når menn søker tilflukt på et krisesenter. Og situasjonen er mest alvorlig for menn med utenlandsk bakgrunn.

Og ifølge Versland er situasjonen mest alvorlig for menn med utenlandsk bakgrunn.

– Det er menn som blir utsatt for vold fra fedre, sønner og andre menn i familienettverket. I tillegg gjelder det også æresrelatert vold, sier Versland, som til daglig jobber som faglig leder ved Vest-Agder krisesenter.

Hva er æresrelatert vold i denne sammenhengen?

– Det er gutter som blir utsatt for trusler, fordi de for eksempel motsetter seg familiens ønske om tvangsekteskap. Resultatet er at de blir truet ut av familien, og konsekvensene av dette er trusler og vold, sier Versland.

Må starte et nytt liv

Versland sier situasjonen er svært alvorlig for mange som kommer til krisesenteret.

– Den er så alvorlig at de må oppgi sitt liv, sin skolegang, jobber og sitt nettverk. De må flykte til andre steder og starte på bar bakke uten økonomi, venner og familie. Det er klart det er veldig alvorlig, for det griper jo inn i hele livet, sier hun.

Tove Hægg Versland

Tove Hægg Versland, faglig leder ved Vest-Agder krisesenter, sier stadig flere menn oppsøker krisesenteret.

Foto: Odd Rømteland / NRK

For menn med norsk bakgrunn, er situasjonen noe enklere, ifølge Versland.

– Når en norsk etnisk person går ut av et voldelig forhold, beholder vedkommende likevel familie og nettverk. En person med utenlandsk bakgrunn mister alt det, fordi de har brutt normene innad i familien.

Fremdeles oppsøkes krisesenteret i Vest-Agder av ti ganger så mange kvinner som menn. Siden 2011, da tilbudet til menn startet, har antallet menn økt jevnt.