– Nye regler har ikke økt sikkerheten til sjøs

Sikkerheten på sjøen er for dårlig selv om det er innført flere nye fritidsbåtregler. Det mener fungerende generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Endre Solvang.

Fritidsbåter i Egersund havn

Nye regler har ikke gjort det sikrere å ferdes på sjøen, mener Kongelig Norsk Båtforbund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Solvang peker på at antallet omkomne personer på sjøen har økt selv om myndighetene og politikerne har innført flere nye påbud og reguleringer.

I fjor ble det påbudt å bruke redningsvest i båter mindre enn 8 meter, som et tiltak mot drukningsulykker.

Likevel omkom 37 personer i fritidsbåtulykker, og det var ni flere enn året før.

Det må snarest opprettes en ulykkesgruppe som undersøker alle fritidsbåtulykker.

fungerende generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund Endre Solvang

Kritisk til myndighetenes beslutningsprosesser

Endre Solvang

Fungerende generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund Endre Solvang.

Foto: Privat

Solvang sier det er flere grunner til at sjøsikkerheten ikke blir bedre med nye regler.

– Myndighetene involverer ikke brukerne nok i sine beslutningsprosesser og det er svært uheldig. For det andre. Tiltak treffer ikke, og eksempelet på det er båtførerbeviset som ble innført i 2010 og den nye flytevestloven i 2015. For det tredje er beslutningsgrunnlaget altfor dårlig. Man vet for lite om hvorfor ulykkene skjer, sier Solvang til NRK.

Han mener de nye reguleringene de siste årene ikke har hatt særlig effekt når det gjelder å hindre ulykker.

Blir tema i Stortinget

Magne Rommetveit

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap).

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit fra Hordaland Arbeiderparti utfordrer nå samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til å finne tiltak som øker sikkerheten for fritidsbåtfolket.

– Jeg forventer at statsråden tar dette alvorlig og vil gjøre tiltak for å få et bedre grep om denne problematikken, sier Rommetveit til NRK.

Kongelig Norsk Båtforbund er glad for at Rommetveit nå tar saken opp med samferdselsministeren og bringer disse utfordringene et langt skritt videre politisk sett.

Både Rommetveit og Solvang i båtforbundet er av den oppfatning at ulykker med private fritidsbåter på sjøen sjelden blir etterforsket til fulle for å finne årsaken til ulykken.

Solvang ønsker seg derfor en egen granskingsgruppe som kan undersøke og kartlegge fritidsbåtulykker her i landet.

Bare på denne måten vil man kunne få økt kunnskap om ulykkene og finne riktige tiltak som kan forebygge ulykker, mener han.

– Vi må få et bedre beslutningsunderlag i form av en bedre undersøkelse av hvorfor ulykker skjer. Det må snarest opprettes en ulykkesgruppe som undersøker alle fritidsbåtulykker, sier Solvang.

– Det blir verre på sjøen

Lillesand Røde Kors

Røde Kors i Lillesand.

Foto: Jakobsen, Marianne / NRK

Lillesand Røde Kors er et av mange lokale Røde Kors-lag som hvert år patruljerer i skjærgården for å ivareta folks sikkerhet og hjelpe ved behov.

Lokallagsleder i Lillesand, Eirik F. Kartbråten, sier det har blitt verre og ikke bedre å ferdes på sjøen de siste årene.

– Problemet er stort sett høy fart i områder hvor man strengt tatt ikke burde holde høy fart. Det er stor trafikk på sjøen og noen har det tydeligvis veldig travelt med å komme frem og de viser lite respekt for andre sjøfarende, sier Kartbråten.