– Ny akuttjeneste gir bedre hjelp til barn og unge

Flere barn og ungdom som opplever livskriser får tidligere og bedre koordinert hjelp gjennom nytt samarbeidsprosjekt i Kristiansand. Interesseforeninger mener prosjektet er for lite kjent.

Barnevern

Samarbeidsprosjektet i Kristiansand mener barn og unge nå får bedre koordinert hjelp når de opplever alvorlige livskriser. (Bildet har ikke direkte tilknytning til saken)

Foto: www.colorbox.com

Bakgrunnen for prosjektet er at en del barn og unge trenger hjelp fra ulike etater samtidig eller i sammenheng når de opplever ulike alvorlige kriser i sine liv.

Problemstillingene er ofte komplekse og berører ulike instanser, og dette krever økt samarbeid i hjelpeapparatet.

Etter to år mener prosjektledelsen at man kan vise til gode resultater til beste for barna.

Flere barn og unge får koordinert og god hjelp tidlig.

Johanne Stokke, prosjektleder Kristiansand kommune

Flere får bedre hjelp

Johanne Stokke

Prosjektleder Johanne Stokke sier barn og unges problemer i livskriser ofte er komplekse og berører flere ulike instanser.

Foto: Privat

– Kompetansen til de ulike aktørene oppleves som nyttig og verdifull i mange akutte saker, og vi mener å se at flere barn og unge får koordinert og god hjelp tidlig.

Det sier prosjektleder Johanne Stokke ved Barnevernvakten.

Hun er en av to prosjektledere som jobber med å utvikle en samordnet, koordinert og behovstilpasset tjeneste til barn, unge og deres familier i akutte situasjoner.

Da prosjektideen ble fremmet i 2007 opplevde de ulike enhetene og etatene at mange av familiene man møtte trengte hjelp fra flere instanser.

Manglende samarbeid hindret god hjelp til barna og familiene og man ønsket å prøve ut en felles akuttjeneste hvor man samlet det offentlig tilbudet i en tiltakskjede.

– Flere akutte plasseringer i institusjon har vært unngått gjennom å søke alternative løsninger i samarbeid. Og vi mener å ha bidratt til å redusere liggetiden i barnevernsinstitusjoner og i døgnpost i psykisk helsevern, sier Stokke.

Manglende kjennskap til prosjektet

Borghild Spiten Mathisen

Borghild Spiten Mathisen i LPP skulle ønske at det nye akutt-samarbeidet var bedre kjent.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Hverken organisasjonen Mental Helse eller Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) i Kristiansand er godt kjent med det tverretatlige samarbeidsprosjektet.

Nestleder og sekretær i Mental Helse Kristiansand & Omegn Per Øyvind Eklund sier til NRK at han derfor ikke har et godt nok grunnlag for å kunne kommentere effekten av prosjektet.

Leder i LPP i Kristiansand, Borghild Spiten Mathisen, sier hun skulle ønske at det nye akutt-samarbeidet var mer kjent utad.

– Vi driver pårørendetelefon og har bred kontakt med både pårørende og andre, og vi hadde sett det som en klar fordel om vi visste mye mer om dette prosjektet og kunne fortelle om det til de vi har kontakt med, sier Mathisen.

Prosjektleder Johanne Stokke sier LPP sitter i prosjektgruppen med en representant som har vært med fra starten av. Stokke har regnet med at prosjektinformasjonen er brakt videre i organisasjonen.

– Vi tar til oss at Mental Helse ikke har nok informasjon om oss, og vil ta kontakt med dem i løpet av kort tid. Prosjektet ønsker å nå ut med sine erfaringer til alle som kan dra nytte av det, sier Stokke.