Normal

– Norge ligger litt etter når det gjelder å tenke økologisk

Søgne videregående skole er godt i gang med å legge om til økologisk drift. Det faller i god jord hos de unge.

Økologisk hage Søgne videregående skole

Grønnsakene i den økologiske hagen ved Søgne videregående, har vokst seg store og fine.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

I sommer begynte naturbruk-linja ved Søgne videregående skole jobben med å omstille en del av den dyrkbare jorda til økologisk drift.

– Interessen for økologiske produkter har gått litt i bølger, men nå synes vi det virker som den er på vei oppover igjen. Da skal vi være gode produsenter av økologiske varer, sier avdelingsleder ved Søgne videregående skole, Knut Sigurd Haugå.

Beate

Nestleder i Oikos Agder, Beate Fiszkal, ønsker seg både flere produsenter av økologisk mat, samt at etterspørselen etter slike varer skal øke.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

100 mål har blitt til en økologisk hage der det hverken brukes sprøytemidler eller kunstgjødsel. Grønnkål, rosenkål, rødkål, purre og selleri er noe av det som er plantet, og nå er den første avlingen klar. Så langt ser det veldig bra ut. Det eneste som ikke ble vellykket i år, var potetene. Mye fuktighet gjorde at de fikk tørråte.

Bortsett fra det, anser Haugå hagen for å være svært vellykket.

– Viktig for miljøet og dyrenes velferd

Det Søgne videregående skole har begynt på, er helt i tråd med det foreningen «Oikos – økologisk Norge» ønsker.

Nestleder i Oikos Agder, Beate Fiszkal, mener Norge ligger litt etter når det gjelder å tenke økologisk. At en skole som Søgne videregående satser på nettopp dette, er hun veldig glad for.

– Det er viktig for miljøet og dyrenes velferd, sier hun.

Les også:

Terese Larsen

Terese Larsen som er elev ved naturbruk-linja på Søgne videregående skole, synes det er positivt at skolen satser på økologisk drift.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Viktig for de unge

Ifølge Haugå har omstillingen blitt godt tatt imot av elevene ved skolen.

Knut Sigurd Haugå

Avdelingsleder ved Søgne videregående skole, Knut Sigurd Haugå, viser stolt fram den økologisk hagen, som han synes har vært vellykket.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Ungdom er opptatt av miljø og er på mange måter mer utålmodige enn det vi litt mer voksne er. Vi ser at det betyr mye for dem at vi handler og gjør noe på dette området, sier han.

En av elevene ved naturbruk-linja, Terese Larsen, synes det er veldig positivt at skolen har laget en økologisk hage. Hun mener det er viktig å være miljøbevisst.

– Naturen går i arv til generasjonene etter oss. Derfor er det viktig at vi tar godt vare på den, sier hun.

Haugå sier at de har et mål om å få godkjent produktene i den økologiske hagen som økologiske innen tre år.

Produsenter som legger om til økologisk drift, må uansett gjennom en karenstid, før de kan søke om å få sine produkter godkjent som økologiske. Søknad sendes til godkjenningsorganet Debio, som skal gå god for at økologiske produkter er produsert etter reglene som gjelder.

Om produktene blir godkjent, kan de merkes med den grønne Ø-en som er å se på økologiske varer i butikkene.

Kål Søgne videregående skole

Grønnsakene har vokst seg store og er nå klar til å høstes.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK