– Noe av det vi kan leve av i framtida

Flere hundre møtte opp for å få presentert datasenterplanene på Støleheia i Vennesla. Virksomheten spås å bli en ny milliardindustri på Sørlandet.

Kickoff i dag på nytt datalagringssenter i Vennesla

Tirsdag kveld var det Kick Off for datalagringsprosjektet på Støleheia i Vennesla. Hundrevis av mennesker fra næringslivet møtte opp for å høre om virksomheten som har det hårete målet om å bli verdens største.

Det var eiendomsselskapet Bulk Infrastrukture som inviterte til fest.

De håper at de første leietakerne flytter inn om et drøyt halvt år og mener dette kan være begynnelsen på et av de største datalagringssentrene i verden basert på fornybar energi.

– Det vi prøver å skape er et sted hvor datalagre kan samle seg og få gleden av infrastrukturen vi har lagt til rette for, sier daglig leder Peder Nærbø.

Skisser fra Bulk Eiendom

Slik skal datalagringssenteret i Vennesla se ut.

Foto: Skisser fra Bulk Eiendom

– Må trekke i samme retning

Den viktige oljerelaterte virksomheten i landsdelen sliter og har gjort det i flere år. Bulks planer, Electric City Agder, kan dermed bli noe som kan bli nyskapende og viktig for hele regionen.

– Fokuset på oljen har gjort at vi har mistet fokuset på egenskapene vi har her hjemme på Agder. Det er det vi ønsker å ta tak i nå med Electric City Agder som er vårt innspill til regionen, sier Nærbø.

Men skal man få dette til å fungere må alle samarbeide og trekke i samme retning, mener Vennesla-ordfører Torhild Bransdal (KrF).

– Det er helt fantastisk å være her og se alle fra næringslivet, både fra det offentlige og det private, sier Bransdal.

Nytt datalagringssenter i Vennesla

– Enorme muligheter

Fra skog og kratt på Støleheia i Vennesla har eiendomsselskapet foreløpig flata ut 100 mål av de 3000 de har de rådighet. Utbyggingsvirksomheten kan komme til å vare i mange år framover med de ringvirkningene det kan få.

Én av gjestene på Kick Off-samlingen i kveld var Tine Sundtoft. Hun tok første spadetak da hun var klima- og miljøminister. Nå er hun tilbake som Fylkesrådmann.

Som minister var hun med på å sikre verden Parisavtalen. På klimatoppmøtet i Paris i desember i fjor ble verdens land enige om en historisk klimaavtale.

Avtalens mål er at de globale utslippene raskest mulig skal nå sin topp.

– Verden skal endre seg. Vi skal fase ut fossil energi og ha mer fornybar energi. Her i Agder finnes det enorme muligheter. Datasenteret er noe av det vi kan leve av i framtida, sier Sundtoft.

Lagring av data er det mange som spår er en ny næringsvirksomhet på Agder. I dag var det feiring og kranselag på det som ferdig utbygd kan bli ett av verdens største datalagringssentre.