– Nå skal det bli bedre flyt i lyskryssene

Den dårlig trafikkflyten i Kristiansand sentrum skyldes feil programmering av systemet som styrer lyskryssene og busstrafikken. Det er konklusjonen i en fersk konsulentrapport.

Jan Øyvind Pedersen

Seniorrådgiver i Statens vegvesen Jan Øyvind Pedersen.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Konsulentselskapet Sweco har sett nærmere på virkemåten til GPS-systemet som styrer busstrafikken i lyskryssene.

Bilkø, Lundsbroa

Bilkøene på Lundsbroa er til tider lange, men nå skal GPS-systemet for bussprioritering i lyskryssene justeres.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Systemet har i lengre tid fungert dårlig, og dette har skapt problemer for både bussene og all annen trafikk, ifølge rapporten.

«Trafikkavviklingen i Kristiansand ser ikke ut til å fungere etter intensjonen. Store forsinkelser har ført til medieoppslag og mye negativ omtale. Avviklingen for biler og busser fungerer ikke tilfredsstillende. Bussene må vente før de får grønt lys i mange kryss og dette gir dårlig avvikling», heter det i konsulentrapporten.

Rapporten konkluderer med at prioriteringen av bussene i trafikken ikke har gitt den ønskede effekt om bedre trafikkflyt. Bussene får mange stopp og bilistene blir stående på rødt i lyskrysset å vente, uten at det er noen grunn til det.

Gjør nå endringer

Statens vegvesen gjør nå tiltak og endringer som skal gi bedre trafikkflyt.

Det sier seniorrådgiver Jan Øyvind Pedersen.

– Vi tror at en del av problemene skyldes at styringssystemet ved lyskryssene har fått feil data fra bussene. Nå skal vi sammen med Agder kollektivtrafikk prøve å forbedre systemet, sier Pedersen.

– Vil dette gi bedre trafikkflyt for alle?

– Ja, hvis vi får bedret signalene vi får fra bussene, så mener vi at det skal påvirke hele situasjonen i trafikken.

Områdestyring ved lyskryssene

Kø i Kristiansand

Lyskryss-styringen for bussene har gitt lange bilkøer, ifølge fersk konsulentrapport.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Bussprioriteringen i Kristiansand består av et system med adaptivt områdestyring (SPOT).

Hensikten er å unngå forsinkelser i trafikksystemet.

En buss som kjører mot et kryss sender en "prognose" via et GPS-system om når den vil være ved stopplinjen i lyskrysset. Denne prognosen sendes videre til alle lyskryss som ligger før bussens neste holdeplass.

Så skal systemet styre lyskryssene og hjelpe bussene frem.

Det er dette styringssystemet som nå skal optimaliseres i håp om å få bedre flyt i trafikken totalt sett.

Skeptisk til en løsning

Per Finn Bjørnhom

Verneombud Per Finn Bjørnhom i Nettbuss Region Sør.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Verneombud Per Finn Bjørnhom i Nettbuss Region Sør tror ikke at man klarer å løse problemene.

– Nei, forventningene er reduserte etter flere år med lignende uttalelser. Det har jo aldri blitt noe bedre, selv om de i flere år har sagt at de har fått skikk på systemet, sier Bjørnhom.

Han mener det er lyskryssene i seg selv som skaper køene i trafikken.

– Trafikken i denne byen er ikke veldig stor, men den trafikken som er der blir stående stille i et eller annet lyskryss. Det kan ikke være noen som har beveget seg i denne byen og som ikke forstår at det må være noe galt med lysreguleringen. Så foreløpig har jeg ingen tro på at situasjonen skal bli bedre, avslutter han.