NRK Meny
Normal

– Trolig toppen av isfjellet

En 64 år gammel mann fikk i Lister tingrett doblet boten på 10 000 kroner etter at han først nektet å betale. Statens naturoppsyn rapporterer om mange tilfeller av ulovlig fiske langs kysten av Agder.

Ulovlig laksefiske

På landsbasis er laksebestanden i sterk nedgang, sier seniorrådgiver Carl Erik Kilander i Statens naturoppsyn. Det blir ikke bedre av at det trolig er en utstrakt virksomhet av ulovlig laksefiske langs Agder-kysten.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

64-åringen ble tatt på fersken av Statens naturoppsyn da han hev laks om bord i båten i stedet for å kaste den ut igjen. Mannen har gjentatte ganger brukt flytegarn i Hidrasundet i Flekkefjord i forbindelse med fisket.

– Signaleffekt

Både fisket etter villaks og setting av denne typen garn er ulovlig, og mannen ble ilagt en bot på 10.000 kroner.

Da han nektet å godta boten, havnet saken hos retten som hevet boten til 20 000 kroner. I tillegg må mannen betale saksomkostninger.

Carl Erik Kilander er seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO) i Kristiansand og har ansvaret for lakseoppsynet langs Agder-kysten. Han mener dommen bør gi et signal til folk som fisker ulovlig.

Carl Erik Kilander

Håper på signaleffekt: Carl Erik Kilander i Statens naturoppsyn. (Arkivfoto)

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Dette er et tydelig signal til de som driver med ulovlig garnfiske etter laks og sjø-ørret, sier Kilander.

Ikke alene

64-åringen som ble dømt i Lister tingrett tirsdag er avslørt for ulovlig fiske ved minst to anledninger, og har tidligere blitt advart av naturoppsynet. Kilander i SNO sier 64-åringen trolig kun er en i mengden av folk som driver med ulovlig garnfiske i sjøen.

– Vi har i lengre tid sett at ganske mange ulovligheter har blitt avdekket, ikke minst i vestre del av Vest-Agder. Vi har en mistanke om at dette er toppen av isfjellet, sier Kilander.

Vanskelig å kontrollere

Seniorrådgioveren i SNO forteller at oppsynet av ulovlig fiske er vanskelig, og at lovbrudd er vanskelig å bevise.

– En skal ha veldig mye personell ute på tider av døgnet hvor folk flest gjerne ligger og sover. Med så mange bukter og viker langs Agder-kysten så sier det seg selv at oppdagelses-risikoen ikke alltid er så veldig stor. Vi frykter at det er en del mørketall, sier Kilander.

– Her har vårt lokale oppsynspersonell og politiet gjort en grundig jobb med å avdekke og bevise dette tilfellet, skryter han.

Truet bestand

– Hvis en ser Norge under ett så er laksebestanden er i sterk nedgang. Den er i nedgang også her på Agder-kysten. Fra sentralt holde er laksen en prioritert art som vi er pålagt å drive et nokså nøye oppsyn med, sier Kilander.

Han håper rettens strenge reaksjon overfor 64-åringen fører til at folk nå skjønner alvoret.