– Mest sol i indre strøk

Det meldes for det meste opphold og noe sol torsdag.

Kristian Gislefoss