Tror det kan bli mer ulovlig jakt med snøskuter

Det kan bli mer ulovlig jakt, dersom det åpnes opp for mer fri bruk av snøskuter. Det advarer Fylkesmannen i Vest-Agder. Både jegere og snøskuterentusiaster reagerer.

Snøskuterkjøring

I framtiden kan flere etter alt å dømme kjøre snøskuter i oppmerkede løyper.

Foto: Bierud, Espen / Espen Bierud/NRK

Nye regler kan åpne for mer fornøyelseskjøring med snøskuter.

Ulovlig jakt med snøskuter skjer allerede i dag, og det kan bli mer ved å åpne for mer kjøring. Det skriver Fylkesmannen i Vest-Agder i et høringssvar.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) reagerer og kaller dette et underlig og vikarierende argument.

Frykter mer ulovlig jakt

Espen Farstad

Espen Farstad i NJFF synes argumentet om ulovlig jakt blir helt feil.

Foto: NJFF

Reglene for bruk av snøskuter er til utredning i Klima- og miljødepartementet. Det er ventet at det ender med at det blir laget egne løyper for snøskuterkjøring.

– Hvis det nå blir flere løyper, ser vi for oss at det blir mer snøskuterkjøring. Jo mer kjøring, jo større sannsynlighet for mer ulovlig jakt, sier miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad hos Fylkesmannen.

Informasjonssjef Espen Farstad i NJFF er uenig.

– Det synes jeg er et underlig argument. Hvis man vet at det skjer ulovlig jakt, så må man slå ned på det. Det å prøve å begrense illegal aktivitet i norsk natur med å begrense hvordan folk kommer seg ut i naturen, blir litt rart for meg, sier Farstad og kaller det et vikarierende argument.

– Det er ikke noe stort poeng for oss. Vi har trukket det inn fordi vi vet at det foregår noe ulovlig jakt med snøskuter, sier Haraldstad.

«Ulovlig jakt fra snøskuter er dessverre et fenomen vi er klar over finnes, i første rekke på ryper. Økt skuterbruk uten økt oppsyn vil kunne gi økt mulighet for dette.»

Fylkesmannens høringssvar

Se video:

Ørnulf Haraldstad om bekymring knyttet til snøscooterkjøring og jakt.

Ørnulf Haraldstad hos Fylkesmannen i Vest-Agder tror en liberalisering av dagens strenge regler for bruk av snøskuter kan føre til mer ulovlig jakt.

Brukere reagerer

Tore Torkildsen i Øvre Åseral Viltlag kjenner seg ikke igjen i bekymringen fra Fylkesmannen.

– Vi oppfatter ikke det med ulovlig jakt som noe problem, sier han.

Han viser til at de som er mye ute i terrenget ikke har fanget opp noe om ulovlig jakt på mange år.

Hylestad Snøscooterklubb i Valle i Setesdal reagerer på at dette blir brukt mot dem som er interessert i snøskutere.

Styreleder Olav Jan Nomeland har ingen tro på ulovlig jakt i særlig omfang.

– Nei, det har jeg ikke noe tro på

– Hvordan ser du på at ulovlig jakt blir brukt som argument?

– Det synes jeg er dårlig at de bruker det slik, for det er ikke reelt, sier Nomeland.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Snøscooter

Over 100 kommuner var med på en forsøksordning med mer fri bruk av snøskuter.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Mer kontroll

Jeger- og fiskerforbundet mener at eventuell ulovlig jakt må møtes på en annen måte.

– Vi må ha en grunnleggende tillit til at folk forholder seg til lovverket. Det er som å si at vi ikke skal bygge veier, fordi det er fare for at noen kan smette ut i skogen og kjøre ulovlig, sier Farstad.

– Hvis det er mistanke om at folk ikke følger loven, så man slå ned på aktiviteten og ikke prøve å regulere det gjennom lovverket. Det må føres oppsyn, og folk som bryter loven må straffes, sier han videre.

– Jeg synes det er et fornuftig utgangspunkt. Å ha et bedre oppsyn er en god ende å starte i, sier miljøverndirektør Haraldstad.

Han skryter av jobben som gjøres av Statens naturoppsyn, men vedgår at det blir for lite:

– Behovet for kontroll er nok større enn ressursene vi har i dag.

I høringssvaret understreker han at dersom det blir egne løyper, må de legges riktig med hensyn til friluftsliv og biologisk mangfold.

«Erfaringene viser at det skjer mye ulovlig kjøring, kanskje fordi sjansene for å bli tatt har vært små.»

Fylkesmannens høringssvar

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Snøscooter

Regjeringen stanset i sommer den utvidede forsøksordningen med snøskuterkjøring. – Samtidig starter vi jobben med å endre selve loven, sa Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).

Foto: Torbein Rønning (CC BY-NC-ND 2.0)

Følge løypene

Debatten om det skal åpnes for mer fri bruk av snøskuter går høyt nå før vinteren, og før departementet kommer med sin anbefaling om endring av loven om motorferdsel i utmark. Det er altså ventet at utfallet blir egne løyper for snøskutere.

Fylkesmannen i Vest-Agder mener det kan bli mye kjøring utenfor løypene, men også det avviser snøskuterklubben i Valle. De mener miljøet selv vil passe på at alle følger løypene.

– Det tror jeg de vil. Hvis det er en som kjører mye utenfor, tror jeg han vil få tilsnakk av de andre.

– Hva med fristelsen om å kjøre litt utenfor løypa?

– Den er der jo. Litt kjøring utenfor kommer vi aldri unna, men det må slås hardt ned på det man ser, sier styreleder Nomeland.

Han mener de som kjører vil vite at brudd kan svi for alle, og føre til at løyper blir lagt ned.

Øvre Åseral Viltlag har ingen tro på egne snøskuterløyper.

– Vi forstår godt hensikten, men har ikke noe tro på at det fungerer. Det er ganske mye ulovlig kjøring i dag. At man skal greie å få de inn i en løype, det tviler vi veldig sterkt på, sier Tore Torkildsen.

Fylkesmannen mener økt snøskuterkjøring mange steder kan skremme og forstyrre hjortevilt.

Derfor fremheves det at egne snøskuterløyper må legges riktig med hensyn til friluftsliv og biologisk mangfold.

«Det er dessverre ikke uvanlig at hunndyr aborterer dersom de er i svak kondisjon og utsettes for betydelig forstyrrelse på ettervinteren og tidlig vår.»

Fylkesmannens høringssvar

Løyper må legges riktig

Miljømyndigheten trekker også fram klippehekkende rovfugler i fjellet, som er sårbare for forstyrrelser.

NJFF støtter denne grunnleggende bekymringen for å utsette viltet for unødvendige belastninger. I sin høringsuttalelse, legger de vekt på at kommunene må vurdere nøye hvor det skal være lov å kjøre snøskuter.

«Kommunene bør utarbeide kommunale motorferdselsplaner med bruk av plan- og bygningsloven for all motorisert ferdsel i utmark og på vassdrag.» skriver NJFF. Dette av hensyn til dyr og fisk.

Den pågående utredningen av endring i lov om motorferdsel i utmark, gjelder ikke bare vinterstid.

Både NJFF og flere andre er opptatt av å begrense kjøring på barmark og i vassdrag. De ønsker samtidig å ha muligheten til å hente ut stort vilt som elg, hjort, reinsdyr, ulv og bjørn, samt drive ettersyn av feller med motorisert kjøretøy

Snøskuter

I framtiden kan flere etter alt å dømme kjøre snøskuter i oppmerkede løyper.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX