– Mattilsynet forskjellsbehandler

Hjorteoppdretter og slakterieier, Olav Rosef mener de fire oppdretterne tilknyttet slakteriet Mykland Vilt AS i Froland, blir behandlet strengere av Mattilsynet enn andre oppdrettere.

Olav Rosef

Oppdretter og slakterieier, Olav Rosef mener Mattilsynet forskjellsbehandler.

Foto: Sigvin Hillestad / Privat

Mattilsynet krever nemlig at viltslakteriet må bruke private veterinærer for å kontrollere dyrene før slakting.

– Dette betyr økte kostnader, og dette er ikke er praksis overfor andre viltoppdrettere, hevder Rosef.

–Mattilsynets ansvar

I følge oppdretteren er det Mattilsynet som har ansvar for å stille med veterinær, før dyrene slaktes, og at kravet derfor er helt urimelig.

Rosef har sammen med tre andre hjorte-oppdrettere startet opp viltslakteriet på Svenenes i Froland, som et resultatet av satsingen etter den store skogbrannen i Mykland.

– Vi mener at Mattilsynet setter kjepper i julene for oss hjortefarmere og det nye viltslakteriet på Svenes.

Han mener Mattilsynet prøver å spare ressurser ved å overlate ansvaret til oppdretterne selv.

–Eneste stedet i landet

Rosef sier de fire oppdretterne i Mykland har bedt Mattilsynet en rekke ganger om å sjekke hvordan praksis er på andre viltslakterier, uten at dette skal ha skjedd.

– Derfor har vi nå gjort jobben selv, og funnet ut at vi er de eneste oppdretterne her i landet som får denne dårlige behandlingen, og med ekstra kostnader, sier han.

Innrømmer ulik behandling

Distriktssjef Eivind Kile i Mattilsynet i Agder, sier de har behandlet Mykland Slakt etter regelverket, men innrømmer at det foregår ulik behandling av forskjellige viltslakteri rundt om i landet.

– Vi har sett at Mattilsynet har ulik praksis i forhold til veterinær ved viltslakterier rundt om, og vi ønsker at behandlingen skal være lik over alt.

Derfor har vi bedt regionskontoret i tilsynet om å avklare saken med hovedkontoret.

Kile sier de foreløpig ikke har fått noen avklaring høyere oppe i systemet, og at de derfor vil fortsette praksisen til saken er avklart.

Han avviser at de prøver å spare ressurser ved å overlate veterinæransvaret til oppdretterne selv.

Hjort

Fortsatt strid om hvem som skal stille med veterinær når hjorten skal slaktes.

Foto: Espen Bierud / NRK