– Må våge å kritisere TV-aksjonen

Folk som ser på NRKs årlige TV-aksjon bør ha et kritisk blikk på det de ser. Det mener forsker som har tatt doktorgrad på det 43 år gamle veldedighetsshowet.

Tv- aksjonen NRK 2016

TV-aksjonen er et veldedighetsshow som må tåle et kritisk blikk mener, forsker Siri Hempel Lindøe.

Foto: Ole Kaland / NRK

Siri Hempel Lindøe er førsteamanuensis ved institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder, og avsluttet i vår sin doktorgrad om hvordan lidelse har blitt fremstilt i sendingene siden oppstarten i 1974.

Ønsker mer kritikk

Lindøe mener TV-showet har hatt og fortsatt har problematiske etiske sider.

De som bidrar fremstilles ofte som glade, ressurssterke givere, i dyp kontrast til mottakerne som fremstår som mer passive og hjelpeløse.

Forskeren mener TV-seerne bør være bevisste på hvordan giverrollen fremstilles, og gjerne ha et mer kritisk blikk på konseptet, selv om hun mener en slik giveraksjon i utgangspunktet er positiv.

Amit har fått protese

En av historiene fra årets TV-aksjon der Amit i Afghanistan har fått protese gjennom Røde Kors.

Foto: Røde Kors

– Det er umulig å komme helt unna slike forestillinger i en slik innsamlingsaksjon, og derfor er det ekstra viktig å se på denne med kritiske briller, sier Lindøe.

– Feirer egen godhet

I sin doktorgradsoppgave har Lindøe sett på hvordan lidelsen fremstilles i de hundrevis av TV-timene aksjonen har pågått siden sytti-tallet.

Fremstillingen varierer en hel del i forhold til hvem som er mottakeren av de ulike aksjonene, forteller forskeren. Om det gjelder innsamling til kreftsaken her hjemme eller hjelp mot fattigdom i den tredje verden.

Siri Hempel Lindøe

TV-aksjonen er en feiring av vår egen godhet, og det er all grunn til å ha et kritisk blikk på det som formidles, sier Siri Hempel Lindøe.

Foto: Privat

– Er det norsk lidelse som er innsamlingstemaet, kommer man gjerne tettere inn på personene. De har interessante historier og det hele blir nært og positivt.

– Det skjer i dyp kontrast til hvordan de som lider og mottar hjelp i fremmede kulturer fremstilles, ofte som ressurssvake og trengende.

Og tross årelang forskning på aksjonen, som trolig er den største i sitt slag i verden, vil Lindøe fortsette å undersøke fenomenet, også under årets aksjon.

– På mange måter er TV-aksjonen en feiring av vår egen godhet. Men den har samtidig sin berettigelse, mener forskeren.