– Må være opp til arrangørene

Fri alkoholservering må være opp til de enkelte arrangørene, sier rådsleder i Arendalsuka og Arendal-ordfører Robert C. Nordli. Han understreker at de har flere tiltak rettet mot alkohol og holdningsendringer på gang, i samarbeid med ungdomspartiene.