NRK Meny
Normal

– Må stå sammen om nytt fengsel

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) ber politikerne i Arendal om å tenke på Sørlandets beste og ikke Arendals beste, når de ypper til kamp om lokalisering av nytt fengsel.

Åse Michaelsen (Frp)

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen fra Vest-Agder Frp vil ikke ha noe av at kommuner skal krangle seg i mellom om plassering av nytt fengsel på Sørlandet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Politikerne i Arendal har kastet seg inn i kampen om hvor et nytt fengsel på Sørlandet skal plasseres. De ønsker å gi Lillesand kamp om soningsplasser og arbeidsplasser.

Det reagerer stortingsrepresentant Åse Michaelsen fra Vest-Agder Frp på. Hun ber politikerne i Arendal om å tenke på hva som er det beste for politiet, kriminalomsorgen og de fengslede, og ikke på arbeidsplasser til kommunen.

– Det er veldig viktig at vi ikke gjør dette til en lokaliserings- og regionkamp. Det viktige er at begge Agder-fylkene står samlet om å få nye fengselsplasser til Sørlandet.

– Så kommer lokaliseringa, men da er det politiet og kriminalomsorgen som må styre. Det er ikke behovet for hvor en arbeidsplass skal ligge, eller hva som passer den enkelte ordfører, sier Michaelsen.

Må minske transportutgiftene

Kriminalomsorgen jobber nå med ei utredning som skal kartlegge hvilke behov som finnes, og hvor et eventuelt nytt fengsel bør legges.

– Det som er viktig med nye fengselsplasser er å spare politiressurser. Politiet i Agder bruker store ressurser på å transportere fanger, særlig mot Rogaland, men også mot Oslo.

– Jo nærmere vi får fengselsplassene der brukerne har behov, jo bedre er det. Politiet bruker nå 10–12 årsverk på å transportere fanger hvert år, sånn kan vi ikke ha det, sier Michaelsen.

Redd for splittelse

Stortingsrepresentanten venter på besøk av partikollega Per Sandberg, som er leder av justiskomiteen, som før sommeren vil til Sørlandet for å se på fasilitetene i Arendal fengsel og Kristiansand fengsel.

Hun mener alle politikerne på Sørlandet nå må jobbe sammen for å få et nytt fengsel, og ikke konkurrere mot hverandre. Det er hun redd bare vil skade landsdelen.

– Her må politikerne i Arendal holde tunga rett i munnen. Det er skadelig når vi på Agderbenken skal jobbe tverrpolitisk for å få flere soningsplasser til Agder politidistrikt, hvis det oppfattes sånn at vi ikke er enige på Agder en gang.

– Det er sånn som er ødeleggende. Det ser vi både i forbindelse med universitetet, sykehuset og ny europavei. Vi er ikke tjent med den tanken. Her må vi stå sammen, og da er det ikke den enkelte kommunes arbeidsplasser som skal styre, det er brukerne.

Nærhet

Hun sier Frp ikke har bestemt seg for hvor det nye fengselet bør ligge, det må utredningen vise.

– Men jeg har merket meg at politimesteren og lederen for kriminalomsorgen har sagt at Lillesand ikke er dumt. Politikerne i Arendal må være klar over at det kommer et nytt fengsel i Vestfold, og her må vi tenke på avstander mellom fengslene. Det viktigste er å se på hvor det er mest hensiktsmessig å plassere et nytt fengsel.

Nærhet til lokalmiljøet er også viktig for de som skal sone en dom, og også dette må vektlegges, sier Michaelsen.

– Vi ønsker også at de kriminelle som blir sittende til soning skal ha mulighet til å ha besøk av familie og opprettholde et visst nettverk, ikke minst med tanke på rehabilitering når man skal ut igjen.