NRK Meny
Normal

– Må opplyse om at det er risiko å legges inn på sykehus

Lars E. Hanssen mener det ikke bør komme som en overraskelse på folk at det ofte følger komplikasjoner etter operasjoner.

Lars E. Hanssen

Lars E. Hanssen, som sitter i styret i Sørlandet sykehus, mener folk må få god informasjon om hva de går til før en operasjon.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tidligere helsedirektør Lars E. Hanssen mener folk må vite at det er et risikoområde å legge seg inn på et sykehus.

Hanssen, som sitter i styret ved Sørlandet sykehus, mener folk føler seg for trygge når de er på sykehus.

– Må vite hva de går til

– Det er et risikoområde å komme inn på sykehus. Sykehuset må være mer åpne på det, fordi pasientene må vite hva de går til.

– De er selv de som skal ta stilling til hvilken behandling de bør ha eller ikke. Da er det viktig å vite hva man kan forvente seg, og kjenne til at det vil være en del komplikasjoner, sier Hanssen.

– Dersom sykehuset blir gode på å kommunisere risiko og usikkerhet, så vil man i mindre grad bli overrasket over at noe kan gå galt.

– Føler pasientene seg for trygge?

– Jeg tror det, ja. Vi har i det siste vært veldig opptatt av tarmkreft, og det kom som en overraskelse på folk at det var en så stor risiko ved tarmkreftoperasjonene.

– Jeg tror åpenhet er svaret. Jeg vil gjerne at overlevelsestall og resultater av operasjoner forskjellige steder skal opplyses, slik at pasienter kan ta et valg om hvor de vil opereres.