NRK Meny
Normal

– Må forberede landsdelen på klimaendringer

Klimaendringene vil påvirke Sørlandet i fremtiden og det må gjennomføres flere tiltak for å forberede landsdelen på klimaendringer. Det kommer frem i ny rapport fra Fylkesmannen.

Pilotprosjekt om klimatilpasning

Det er to kritiske områder som ved dagens stormflonivå vil kunne oversvømme Strandkantdeponiet i Kristiansand, mener fylkesmannen i sin rapport.

Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder

I samarbeid med Miljødirektoratet og utvalgte kommuner har Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomført et pilotprosjekt om klimatilpasning.

I den nye rapporten som nå foreligger peker man på flere tilpasninger som må gjennomføres i Kristiansand, Farsund og Sirdal for å møte fremtidens klimaendringer.

Tiltak når havet stiger

Terje Lilletvedt

Leder av ingeniørvesenet Terje Lilletvedt sier kommunen er godt forberedt på klimaendringer i fremtiden. Her foran renseanlegget på Odderøya.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

I rapporten er det laget en sjekkliste for risikovurdering av strandkantdeponier ved en havnivåstigning som kan brukes i kystkommunene i landsdelen.

Kristiansand kommune må blant annet sikre et avfallsdeponi i Kongsgårdbukta mot det økende havnivået som er ventet i fremtiden.

Det sier leder av ingeniørvesenet Terje Lilletvedt til NRK.

– Det som vi har gjort til nå er bra, men det ser ut til at vi må gjøre noen flere tiltak i årene som kommer for å sikre oss mot havnivåstigningen i forhold til dette deponiet, sier Lilletvedt.

Han sier demningen i fronten av deponiet skal gjøres høyere og at denne demningen nå er for lav i forhold til fremtidig havnivåstigning.

– I tillegg må vi sikre litt på sidene for å holde havet på utsiden av deponiet, sier han.

Klimarapporten fra fylkesmannen konkluderer også med at økt nedbør vil tære mer på skogsbilveier i landsdelen og rapporten synliggjør behovet for teknisk fagkompetanse i kommunene når det gjelder planlegging av klimarobuste skogsbilveier.

Det pekes også på en rekke utfordringer knyttet til vegetasjonsendringer som følge av klimaendringer i høyfjellet og temakart og hensynssoner er viktige verktøy i arealplanleggingen for å ivareta sårbare arter og lokaliteter i framtiden, heter det i rapporten.

Dette gjelder både villrein og rype i fjellområdene i landsdelen.

Utfordrende

Klimatilpasning er utfordrende, omfattende og avhengig av lokale behov, ifølge rapporten.

I Kristiansand mener Lilletvedt at man er forberedt på klimaendringene som måtte komme.

– Vi har jobbet mye i kommunen med å legge til rette og håndtere større nedbørsmengder som vi allerede har sett komme, og som kan bli enda verre eller mer av i fremtiden, sier Lilletvedt.