– Lite gjennomtenkt av forsvarssjefen

Forsvarets største skolesenter foreslås trolig nedlagt fredag. – Et dårlig gjennomtenkt forslag, sier Norsk Offisersforbund.

Luftforsvarets skolesenter, Kjevik

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik kan bli historie.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Langtidsplanen for Forsvaret legges frem fredag klokken 12, og planen tar utgangspunkt i forsvarssjefens fagmilitære råd som ble lagt fram i september i fjor.

Der ble det klart at forsvarssjefen ønsker å legge ned Luftforsvarets skolesenter på Kjevik.

Forsvarssjefen anbefaler i stedet å flytte driften til Værnes i Nord-Trøndelag.

– Beklagelig

På Kjevik regner de med at forsvarssjefens anbefalinger følges opp av regjeringen.

– Ja, vi venter ingen positive overraskelser der. Dette er svært beklagelig. Vi frykter det kan knekke ryggen på utdanningssystemet i Luftforsvaret, sier tillitsvalgt Leif Westberg ved Norsk Offisersforbund.

Ifølge Westberg har ikke skolesenteret blitt vurdert som et alternativ for videre skoledrift i det hele tatt. Han synes det er merkelig, og peker på at Kjevik kommer best ut i rapporter.

– Likevel har man altså valgt å se på andre alternativer som betyr feilinvesteringer og bortkastede penger, sier Westberg.

Vil ha Forsvarets skoler bort fra regjeringens plan

Han sier beslutningen som skal tas i Stortinget i løpet av høsten bør innebære at skolene tas ut av langtidsplanen i påvente av å utrede utdanningsordningen i Forsvaret.

Så du mener alle skolene bør utelates fra planen til Forsvaret?

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen har anbefalt å legge ned skolesenteret på Kjevik. Fredag blir det klart om anbefalingene følges opp av regjeringen.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Ja. I denne omgangen bør det fokusere på å bygge opp det operative. Skolene må ses under ett for å kunne spare penger. Det ligger ingen besparelser i å flytte skolesenteret.

– Hele forslaget er lite gjennomtenkt når man ikke har utredet konsekvensene, legger han til.

Westberg har tro på at Stortinget vedtar å utsette en flytting av skolesenteret.

– Løpet er ikke kjørt

Men ifølge stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) er ikke kampen om luftforsvarets skolesenter på Kjevik tapt riktig ennå.

– Både Frp og Høyre har tidligere gått imot hva regjeringen mener, og det samme gjelder våre støtteparti, påpeker hun.

Dermed kan alt skje, ifølge Michaelsen.

Åse Michaelsen

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) sier ingenting er avgjort.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Vi skal ikke sette på oss de mørke brillene og si at løpet er kjørt, selv om det skulle komme signaler på fredag som sier at Kjevik i fremtida ikke vil bestå.

Forsvarssjefen anbefaler å legge ned skolesenteret på Kjevik i forbindelse med utfasingen av F-16 og overgang til F-35. Dersom nedleggelse blir en realitet, vil avviklingen av skolesenteret trolig begynne i 2022.

Forsvarssjefens pressetalsmann ønsker ikke å kommentere langtidsplanen før den blir lagt frem fredag.