– Lettere å få sjøørret enn torsk

Nå er det fantastiske forhold for sjøørret, ifølge havforsker. – I alle de årene jeg har fisket, har det aldri vært så mye sjøørret langs agderkysten som nå, bekrefter hobbyfisker Petter Emil Wikøren.

Vi er med hobbyfisker Petter Emil Wikøren på jakt etter sjøøretten på Odderøya i Kristiansand.

NETT-TV: Petter Emil Wikøren har fisket etter sjøørret i 25 år. Her viser han hvordan.

– Hele området her er en sjøørretperle! Fisken kommer inn på både høyvann og lavvann, sier sier den lidenskapelige hobbyfiskeren.

Petter Emil Wikøren står og fisker på Odderøya, rett utenfor Kristiansand sentrum.

Sjøørretfiske er som regel best i mars, april og mai, men på grunn av den milde vinteren, og at sjøørretbestanden stadig øker, kan man allerede nå få mye fisk. Wikøren har fått 40-50 sjøørret så langt i år.

Men da NRK var med på fisketur, ble det dårlig med fisk.

Den er ikke alltid like lett å få, selv om du enkelte dager kan få opp mot femten. Jeg så fisken, men det ble ikke noe mer alvor ut av det.

Sjøørret, tatt utenfor Kristiansand

Denne flotte sjøørreten ble fisket av Petter Emil Wikøren tidligere i år.

Foto: Privat

Aldri vært mer sjøørret

Havforsker ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen, Tore Johannessen, bekrefter at det er enorme mengder sjøørret langs Skagerrakkysten nå.

Vi har målinger tilbake til 1920-tallet, og det har aldri vært så mye sjøørret langs Skagerrak som nå (se figur).

Johannessen sier det trolig er flere faktorer som gjør at sjøørreten trives. Han trekker fram at vannkvalitet i vassdragene der sjøørreten gyter er blitt bedre. Surheten i vassdragene har gått ned og mange punktutslipp av ulike typer forurensninger er blitt fjernet.

I tillegg har nok beskatningen i sjøen gått ned som følge av reguleringer av fisket

De høye forekomstene av sjøørret står i sterk kontrast til utviklingen i fiskeforekomstene ellers langs Skagerakkysten. Dette er en solskinnshistorie, sier Johannessen.

LES: Sjøørret kritisk rammet av lakselus

LES: Bugner av sjøørret

LES: Fikk fisk på parkeringsplassen

Bevarer sårbare gytebekker

Fiskeforvalter Birgit Solberg hos Fylkesmannen i Vest-Agder sier Fylkesmannen er opptatt av å holde gytebekker rene, og frie.

Birgit Solberg

Birgit Solberg er fiskeforvalter hos Fylkesmannen, og sier de er svært opptatt av å bevare gytebekkene.

Foto: Tor Saltrøe / NRK
Strandnot

Telling av sjøørret ved hjelp av strandnot

Foto: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

– Vi tillater ingen å grave i bekkene, eller legge om bekkeløpet, eller på annen måte hindre fisken i å komme videre oppover bekken, uten særskilt tillatelse.

Solberg sier Fylkesmannen også deler ut penger til prosjekter som er med på å restaurere gamle bekkeløp.

– En sjøørretbekk er ganske liten, og veldig sårbar for ytre påvirkning. Den kan fort sperres av kvister og greiner. Det er mange som gjør mye på dugnad for å rydde i bekkene, dette setter vi stor pris på.

Sjøørret-trend

Siste nytt fra NRK Sørlandet