– Lettelse at utreisen er utsatt

18-åringen, som i to måneder har sittet i kirkeasyl i Arendal, er lettet over stortingsvedtaket som åpner opp for at han kan bli i Norge.

Trefoldighetskirken i Arendal

I to måneder har den 18 år gamle mannen bodd i kjelleren i Trefoldighetskirken i Arendal sentrum. Nå kan det være han likevel får opphold i Norge.

Foto: Morten Krogstad / NRK

Et stortingsflertall tirsdag avgjorde at sakene til de såkalte «oktoberbarna» skal gjennomgås. Enslige, mindreårige asylsøkere i Norge kan få sakene sine behandle på nytt og en retur til hjemlandet blir stanset for enkelte.

I kjelleren i Trefoldighetskirken i Arendal har en 18 år gammel kirkeasylant fra Afghanistan bodd i sju uker.

I oktober i år fylte han 18 år. Jurist Svein Mork Dahl i Refugees Welcome Aust-Agder, mener 18-åringen omfattes av stortingsvedtaket tirsdag.

Framtiden usikker

Dahl sier likevel at 18-åringens framtid er fremdeles usikker.

– Vi vet ikke hva som er innholdet i stortingsvedtaket tirsdag. Men det er en lettelse at en eventuell utreise er satt i ro. Det blir ingen tvangsretur med det første, sier Dahl til NRK.

Han tror ikke politiet vil pågripe 18-åringen dersom han forlater kirken og går ut i Arendals gater.

– Han har vurdert å gå ut av kirken, og vil sannsynligvis komme ut før eller siden. Men han er usikker hva som ligger i vedtaket, sier Dahl.

Svein Mork Dahl refugees welcome

Svein Mork Dahl i Refugees Welcome Aust-Agder

Foto: Morten Krogstad / NRK

Ny instruks

I voteringen tirsdag ettermiddag stemte et flertall på 66 representanter for Arbeiderpartiets fire forslag om mindreårige asylsøkere fra Afghanistan. Regjeringspartiene var de eneste som stemte mot.

Forslaget innebærer at avslag skal behandles på nytt og at de såkalte «sårbarhetskriteriene» vektes sterkere (se faktaboks).

– All uttransport er stoppet for denne gruppen. Vi vet ikke noe annet enn at de skal se på sakene på nytt, sier Dahl.

Konvertitt

Den 18 år gamle afghanske mannen har konvertert til kristendommen. Dahl mener 18-åringen er innenfor den gruppa som får saken vurdert på nytt.

– Han er helt klart innenfor de kriteriene som Stortinget satt. At han har konvertert til kristendommen er i seg selv er et grunnlag for ham for å bli i Norge, mener Dahl.

Utlendingsdirektoratet mener det er trygt for ham i Kabul, men juristen mener 18-åringen risikerer livet dersom han returnerer til hjemlandet.

Det er opp til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda å vurdere på om 18-åringen virkelig er konvertitt. – Men det er vanskelig å måle tro, mener Dahl.