NRK Meny
Normal

– Legene må bry seg mer om pasienters alkoholbruk

Legene er ikke flinke nok til å spørre pasienter om alkoholbruk, og alkoholkonsum kan si mye om sykdomshistorien til pasientene, hevder forsker ved Sørlandet sykehus.

Drikke

Legene må bli mer opptatt av pasienters alkoholbruk, mener forsker.

Foto: ScanStockPhoto

En kartlegging ved Sørlandet sykehus viser at under halvparten av pasientene ved medisinsk avdeling ble spurt om alkoholforbruk da de ble lagt inn.

Det skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

John-Kåre Vederhus

Forsker John-Kåre Vederhus ved Sørlandet sykehus.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Alkoholbruk kan være en medvirkende årsak til sykehusoppholdet og bør naturlig spørres om.

Det mener forsker John-Kåre Vederhus ved sykehusets avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.

– Vi har gjort en kartleggingsstudie om røyking og alkoholbruk blant pasienter på medisinsk avdeling. Da fant vi at det er godt innarbeidet å spørre pasientene om røyking, men legene er mindre flinke til å spørre om alkoholbruk, sier Vederhus til NRK.

1 av 10 med skadelig alkoholbruk

Målet ved studien var å avdekke forskjeller i hvordan røykevaner og alkoholbruk kartlegges og følges opp, ifølge Vederhus.

Hver tiende pasient som var innlagt ved en medisinsk avdeling hadde et risikofylt eller skadelig alkoholkonsum, ifølge studien.

Kun 10 prosent av dem som hadde risikofylt alkoholbruk oppga at de hadde blitt anbefalt å kutte ned på drikking eller slutte fullstendig.

– Alkohol bidrar til utvikling av mer enn 60 forskjellige sykdommer, så det er minst like viktig å spørre om alkoholbruk som røyking. Slik informasjon kan være veldig relevant både for innleggelsen og behandlingen, sier Vederhus.

Han sier leger bør bli mer bevisst på å inkludere alkoholbruk ved gjennomgang av sykehistorien.

Skadelig bruk av alkohol er regnet for å være en av de viktigste årsakene til dårlig helse og som den tredje viktigste årsaken til tapte, friske leveår.

Studien ble gjennomført høsten 2013.

536 pasienter deltok og nå foreligger altså konklusjonene.