NRK Meny
Normal

Rettssak om svineinfluensa: – Legene fulgte ikke med

Roar Magne Norheim fra Risør holdt på å dø av svineinfluensa i 2009, og har fortsatt alvorlige plager. En sakkyndig overlege setter spørsmålstegn ved om legene gjorde det de kunne.

Roar Magne Norheim

Roar Magne Norheim har saksøkt staten. Borterst sitter hans advokat Ann-Iren Vestli og i midten deres sakkyndige vitne Jon Henrik Laake som er overlege ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Overlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, Jon Henrik Laake, setter spørsmålstegn ved om legene gjorde det de kunne da Roar Magne Norheim fra Risør fikk svineinfluensa.

– Jeg kan ikke se noe sted i rapporten at Nordheim ble undersøkt på en adekvat måte. Det eneste vi kan se i rapporten er at det ble tatt en prøve, sa Laake i retten torsdag.

Norheim ble rammet av svineinfluensa sommeren 2009 og er den i Norge som ble hardest rammet av dem som overlevde.

Han fikk i fjor høst avslag på søknaden om pasientskadeerstatning. Nemnda mener Nordheims skader skyldes sykdommen og ikke feilbehandling.

Denne uken har saken hans vært oppe til behandling i Aust-Agder tingrett.

– For lite fokus på pasienten

Roar Magne Norheim på sykehuset

Roar Magne Norheim på sykehuset under den mest alvorlige fasen.

Foto: Privat
Roar Magne Norheim

Roar Magne Norheim har saksøkt staten fordi han ikke fikk pasientskadeerstatning.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK
Anita Bergh Ankarstrand

Advokat Anita Bergh Ankarstrand representerer staten ved pasientskadenemnda.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Laakes uttalelse sikter til tiden fra Norheim oppsøkt sin fastlege og den perioden har var på Sørlandet sykehus i Arendal, innen han ble sendt til Oslo.

Laake mener fokuset i det tidlige sykdomsforløpet ser ut til å ha vært på smittevern og ikke på pasienten.

Han fortalte videre at Norheim var i en svært alvorlig tilstand, og måtte ha omfattende behandling da han kom til Oslo.

– Da hadde han fullt utviklet flerorgansvikt. Og det får man ikke over natten. Her er det noen som ikke har fulgt med, sa Laake.

Nordheim var på det tidspunktet så syk at det var større sjanse for at han ville dø enn at han ville overleve. Han ble holdt kunstig i live i én og en halv måned, og lå over åtte måneder på sykehus.

I dag står han på venteliste for lunge- og mulig hjertetransplantasjon.

– Måtte se situasjonen an

Norheim mener han kunne hatt et annet liv i dag om han hadde fått bedre behandling på et tidligere tidspunkt.

Til tross for symptomer som kunne tyde på svineinfluensa og høy beredskap nettopp på grunn av den pågående pandemien, skulle man se situasjonen an er Norheims påstand.

Det til tross for tilsynelatende omfattende smitteverntiltak.

– Jeg fikk ikke komme inn på legekontoret, men fastlegen kom ut å møtte meg med munnbind og grønn frakk, sa Nordheim i retten.

– Jeg kan ikke se at dette skulle vært tilstrekkelige undersøkelsesforhold. Hvis man anser smittefaren som så stor vil dessuten det i seg selv tale for sykehusinnleggelse, sa Laake.

En nabo av Nordheim fortalte i retten at han så at ambulansepersonellet gikk i det han refererte til som en «romdrakt», da de hentet Nordheim den dagen han ble innlagt, 22. juli 2009.

Var ikke i risikogruppene

Tamiflu
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Nordheim var i god fysisk form og underviste ved Risør videregående skole før han ble rammet av sykdommen. En kollega som vitnet i retten fortalte at han nærmest aldri var borte fra jobb.

I retten viste Laake frem bilde av Nordheim da han var på universitetssykehuset, men også et bilde fra Arizona, en uke før han ble syk.

– Jeg synes det er viktig å få fram kontrasten. Som vi ser er det en kraftig mann som ikke tilhørte noen risikogruppe, sa Laake.

Sakkyndig: – Uvisst om effekten av Tamiflu

Overlege Jan-Erik Berdal er statens sakkyndige vitne og har også forklart seg i retten.

I sin rapport har han tatt stilling til om Tamiflu, medisinen som ble gitt til en del pasienter som ble rammet av svineinfluensa, burde blitt gitt til Roar Magne Norheim tidligere og om dette hadde hatt noe å si for utfallet og det videre sykdomsforløpet til Norheim.

– Slik jeg ser det er det mer sannsynlig at tidligere bruk av Tamiflu ikke ville gitt et annet utfall, sier Berdal til NRK.

Norheim fikk Tamiflu først da han ble innlagt på sykehus, men mener han burde ha blitt satt på denne medisinen da han møtte hos fastlegen sin første gang.

Manglende dokumentasjon

Overlege Berdal er imidlertid usikker på effekten av medisinen og om det hadde endt annerledes dersom Norheim hadde fått Tamiflu allerede da han oppsøkte fastlegen sin.

– Kravet i en slik sakkyndig konklusjon er sannsynlighetsovervekt, ikke om man kan utelukke om tidligere medisin kunne hatt en annen effekt. Man kan aldri utelukke ting, men her mener jeg at det er større sannsynlighet for at tidlig bruk av Tamiflu ikke ville gjort noen forskjell, nettopp på grunn av manglende dokumentasjon av effekten av denne medisinen, sier Berdal.

Han peker også på at det er særegenheter ved sykdomsforløpet som spiller inn.

– Det er en lange rekke faktorer som avgjør utfallet av en infeksjon og ved influensa er dette spesielt komplisert. Selv om det hersker uenighet om hvordan eksisterende studier kan tolkes, er det likevel bred enighet om at Tamiflu ikke er noen «wonder drug» dessverre, legger han til.

Saken ble avsluttet i Aust-Agder tingrett fredag. Retten skal nå ta stilling til om Roar Magne Norheim fikk for dårlig behandling av helsevesenet. Dersom retten kommer til det, vil en ny sak bli berammet der et erstatningskrav vil bli fremmet.

Fastlegen hans har ikke svart på henvendelser fra NRK, som ønsket en kommentar.

Tingretten regner med å bruke opp mot fire uker på saken før det kommer en avgjørelse.