NRK Meny
Normal

– Lav lønn vil føre flyktninger ut i fattigdom

Å la flyktninger jobbe for lønn under tariff er ikke løsningen på integreringsspørsmålet mener NHO og Fellesforbundet.

Vaskeutstyr i skolekorridor

NHO og LO vil ikke tillate lavere lønn for å få flere flyktninger ut i arbeid.

Foto: SCANPIX

– I mange tilfeller vil flyktningene være aktuelle for det som i utgangspunktet er lavtlønte yrker der det å gå under tariff medfører at vi lønner dem inn i fattigdom, sier avdelingsleder i Fellesforbundet i Vest-Agder, Christian Justnes til NRK.

Fellesforbundet er det største forbundet i Landsorganisasjonen (LO).

Mandag fortalte NRK at tidligere NAV-sjef Elisabeth Engemyr mener det er på tide å tenke nytt dersom man skal klare å integrere flere flyktninger.

Engemyr, som nå leder flyktning- og integreringsarbeidet i Kristiansand, sier at man må tørre å diskutere om flyktninger kan jobbe for lavere lønn.

Vil ha kortere tid i mottak

NHO har alliert seg med LO for å finne løsninger som kan være bærekraftige.

Siri Mathiesen

Siri Mathiesen er NHO-sjef på Agder.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Å tilby flyktninger lavere lønn for å integrere dem er uaktuelt, ifølge NHO-sjef på Agder, Siri Mathiesen.

– Det viktige er at vi vil at de skal inn i arbeidspraksis. Vi må korte ned den perioden de sitter i mottak og er i introduksjonsprogram. Vi må få ned saksbehandlingstida og få folk i arbeid.

Sammen sendte NHO og LO et brev til statsministerens kontor før jul der de foreslår endringer.

– Alle er enige om at arbeid er beste måte å bli integrert på. Derfor spør vi hvor lenge asylsøkerne skal sitte i mottak. Vi oppfordrer myndighetene til å gi dem en rask avklaring på om de får bli eller ikke, sier hun.

– Istedenfor et toårig introduksjonsprogram som nå, ønsker vi at de menneskene, som med lette eller middels tiltak fort kan gå ut i arbeid, skal gå inn i en arbeidspraksis med et lønnstilskudd, sier Mathiesen.

– Medfører overhodet ikke noe godt

Mathiesen mener dette gjelder flere grupper, blant annet unge arbeidsledige under 30 år og andre med bistandsbehov.

– Alle disse gruppene må ses i en sammenheng, og her er det på tide med en helt ny reform der NAV må være hovedkoordinator, sier NHO-sjefen.

Justnes i Fellesforbundet frykter at hele tariffordningen kan bli utfordret dersom man åpner for å lønne flyktninger under tariff.

– Det tror jeg faktisk. Jeg er veldig skeptisk. Vi har mange eksempel på bedrifter som lønner langt under tariff fordi de ikke er tariffbundet. Det medfører overhodet ikke noe godt, sier han.

– Vi ser at folk gjerne må ha to jobber for å sy sammen hverdagen sin. Jeg er veldig skeptisk til en slik utvikling som dette, sier Justnes.