Hopp til innhold

– Lar trekirkene råtne bort

– Kommuner som Mandal er for sløve til å ta vare på sine flotte trekirker, det sier ekspert. Han refser kommune- Norge for å la store nasjonalskatter gå tapt.

Mandal kirke

Soppangrepet i Mandal kirke kan bli svært dyrt å utbedre.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK


– Norske kommuner er for sløve med vedlikeholdet av sine gamle trekirker, det mener ekspert på fuktskader Svein Huus Folkedal i ingeniørfirmaet lavTOX.

Et omfattende soppangrep er avdekket i landets største trekirke i Mandal - og regningen kan komme på opp imot en million kroner. Mandals økonomi er skral, og det er usikkert om Staten vil bidra.

Mer stas å åpne nybygg

– Trekirker og kirkebygg generelt er ikke topp prioritert for kommunene, og det er klart at det er mye hyggeligere for en ordfører å klippe et bånd i et nybygg enn det er å bruke masse penger på usynlige skader i gammelt kirkebygg, sier Huus Folkedal.

Han forklarer at sopp- og fuktskader ofte er godt gjemt og vanskelig å se, så omfattende og kostbare reparasjoner blir usynlige etterpå.

– Hva ser du av fuktskader på trekirkene våre?

– Vi ser ofte at sopp og råte er et problem, det skyldes som regel mangelfult vedlikehold, vannlekkasjer og dårlig utført arbeid under modernisering, sier Huus Folkedal.

Kommunene overser skader

– Små skader som kanskje kunne vært løst for en billig penge blir betydelige når tiden går. Spesielt fuktskader i disse byggene må bli tatt hånd om raskt, advarer fukteksperten.

Råte og sopp-problemene i Mandal kirke kan vise seg å være langt mer omfattende enn først antatt.

Ingeniør Svein Huus Folkedal på råtebefaring i Mandal kirke 21. februar i år.

Mandal kirke, med 1800 sitteplasser, er et av landets største trebygg , og ble åpnet i 1821. Bygget er vernet og med det følger strenge retningslinjer.

– Er vernet for strengt for kommunene å holde?

– Nei, det synes jeg ikke. Vernet omfatter måten bygget skal repareres på, og vi skal være varsomme når vi gjør endringer. Ting som kunne vært løst på en billig måte i et ikke-fredet hus, må gjøres annerledes i et fredet bygg og da løper kostandene på ganske raskt, sier Huus Folkedal.

Innrømmer nedprioritering

Fuktskadeeksperten erfarer at i kampen om pengene i kommunene så taper kirkebyggene ofte. Ordfører i Mandal, Tore Askilden, føler seg truffet.

– Han treffer oss på et ømt punkt. Jeg skulle gjerne ønske vi var flinkere til å vedlikeholde bygningene, men de økonomisk rammene i kommunen vår er så knappe at desverre har vedlikeholdet blitt nedprioritert over mange år, forklarer Askildsen.

Ordføreren innrommer at Mandal kommune har et betydelig etterslep på vedlikehold på mange bygg.

Mandal kirke

Skader på Mandal kirke etter råte og sopp.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Er det et bevisst valg å ikke prioritere kirken?

Nei, og Mandal kirke er rimelig godt tatt vare på, bortsett fra disse skadene som har fått utvikle seg i det skjulte. Men det er andre bygg i kommunen som vi har måttet velge bort fordi vi ikke har driftsmidler til å ta vare på dem, forteller Askildsen.

For vanskelig å bevare

Ordfører i Mandal, Tore Askildsen er uenig med ingeniør Huus Folkedal i at kommunene burde klare å ta vare på de freda byggene de har ansvaret for.

– Jeg synes Staten burde ta et større ansvar økonomisk for disse byggene som er fredet og vernet. Vi har ikke de midlene som skal til for å gjøre det på en skikkelig måte, sier ordføreren.

Til bunns i råte og sopp- problemene

I neste uke starter arbeidet med å få bort råte og sopp skadene på Mandal kirke. Arbeidet haster, ifølge Huus Folkedal:

– Kirketårnet og inngangspartiet, og trappene opp til kirkedøren har vært fulle av møkk og ikke vedlikeholdt. Det er årsaken til det siste soppangrepet. Det må vi ta fort som mulig, så det ikke sprer seg.

– Har Mandal kommune penger til å rydde opp i kirken?

– Nei, så vi håper på muligheter for et lån så vi ikke belaster det kommunale driftsbudsjettet i årene fremover med dette arbeidet, avslutter Askildsen.

Lindesnes Avis skriver at arbeidet med å skifte ut de råtne bjelkene i kirken er så store at kirketårnet må jekkes opp. Riksantikvaren er ventet til Mandal om en måned for å inspisere skadene.