NRK Meny
Normal

– Kunstige sandstrender kan skade miljøet

Etablering av kunstige sandstrender på Sørlandet kan skade miljøet og føre til forurensning, mener Fylkesmannen i Vest-Agder som ber kommunene påse at regelverket følges.

Sandstrand

Mange ønsker å etablere sin egen lille sandstrand, men dette er ikke uproblematisk, ifølge miljømyndighetene.

Foto: Keilen, Berit / NTB scanpix

Mange grunneiere langs kysten ønsker å etablere sandstrender for å legge til rette for bading og fritidsaktiviteter, men dette kan man ikke gjøre uten å søke om tillatelse.

Det sier overingeniør Lisbeth Schnug ved fylkesmannens miljøvernavdeling.

Utlegging av sand er et vesentlig terrenginngrep og søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Tiltaket kan også være søknadspliktig etter forurensningsloven.

Vil bremse utviklingen

Fylkesmannen er kritisk til anleggelse av kunstige strender og mener dette kan virke privatiserende for allmennheten, og samtidig ha negative konsekvenser for miljøet og det biologiske mangfoldet.

Lisbeth Schnug

Overingeniør Lisbeth Schnug ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder mener etablering av kunstige sandstrender har økt i omfang de siste årene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Antallet sandstrender, som anlegges, har økt de siste årene uten at vi har fått inn søknader om dette. Vi ønsker nå å bremse denne utviklingen, sier Schnug.

Hun poengterer at det ikke er søknadspliktig å tilføre ny sand på en allerede lovlig etablert strand.

Forurensningsfare

Den siste tiden har fylkesmannen mottatt flere henvendelser hvor det gis uttrykk for bekymring knyttet til etablering av kunstige sandstrender.

Også miljøorganisasjoner og biologer har tidligere gitt uttrykk for tilsvarende bekymring.

Utlegging av sand kan føre til forurensning ved partikkelspredning og slike kunstige strender kan også innføre fremmede arter i naturen, ifølge Schnug.

Hun mener partikkelforurensning kan påvirke marine organismer både direkte og indirekte.

– Det er få som søker om å anlegge en sandstrand, og det er vanskelig for oss å fange opp alle disse sakene. Men vårt inntrykk er at kommunene nå ønsker å få kontroll på situasjonen, sier Schnug.

– Har dere noen sanksjonsmuligheter dersom noen anlegger en strand uten å søke?

– Det regnes som miljøkriminalitet som vi kan anmelde til politiet. Jeg kjenner ikke til i vårt fylke at det har blitt gjort, men det kan skyldes at vi har hatt for lite fokus på dette tidligere. Men det vil endre seg nå, sier Schnug.

– Ikke miljøskadelig

Tor Vea

Tor Vea har anlagt og vedlikeholdt strender i 19 år. Han bruker skjellsand som pumpes i land fra båten M/S Sandstrand.

Foto: Pressebilde Boston AS

– Jeg hadde vært fengslet for lenge siden dersom det hadde vært miljøskadelig å anlegge strender langs kysten, sier daglig leder i selskapet Boston AS Tor Vea til NRK.

Selskapet driver med vedlikehold av badestrender og har også etablert flere nye strender for norske kommuner.

I sommer ble selskapet politianmeldt av Naturvernforbundet etter å ha fylt sand på en strand i Kragerø.

– Mange forsøker å stoppe oss, men vi kvalitetssikrer vår skjellsand og følger norsk lov. I hovedsak driver vi med vedlikehold av eksisterende strender.Det er ikke søknadspliktig. Vi har levert sand til strender i 19 år og driver ikke miljøkriminalitet, sier Vea.

Han er uenig med dem som hevder at utlegging av sand kan skade miljøet og være kilde til forurensning.