Her tar Furre over som ordfører

Den nye Kristiansands-ordføreren, Harald Furre (H) vil at Kristiansand skal opptre offensivt når forhandlingene om kommunesammenslåing snart starter.

Arvid Grundekjøn og Harald Furre

Arvid Grundekjøn gir Harald Furre ordførerkjedet.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Kristiansand skal være offensiv, raus, ydmyk, men også til tider bestemt, sa Furre i sin tale til bystyret.

– Målet må være å skape en ny kommune som er tilpasset dagens bo- og arbeidsmarkeder og som gir enda bedre tjenester til innbyggerne, fortsatte Furre.

Han viste til at kommunen i Kristiansandsregionen allerede fredag skal møtes for å diskutere dert videre løpet av sammenslåinger.

Harald Furre

Harald Furre er Kristiansands nye ordfører.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Berømmet Grundekjøn

Harald Furre markerte at skolesektoren blir viktig for han.

– Byen har fått en ordfører som vil følge utviklingen i skolesektoren tett, sa Furre.

Furre berømmet Arvid Grundekjøn for den jobben han har gjort som ordfører.

– Han har oppnådd mye. Det er en meget velordnet kommuneøkonomi som det nye bystyret overtar. Innbyggerne er tilfreds, ja, de har sågar kåret den til landets beste.

– Med floss og ordførerkjedet litt på snei har du skapt humør rundt ordførerfunksjonen og mot slutten av din karriere har du sannelig også blitt poet, sa Furre med et smil.

Mette Gundersen

Mette Gundersen (Ap) blir opposisjonsleder i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Det er også klart at Jørgen Kristiansen (KrF) fortsetter som varaordfører.

Gundersen blir opposisjonsleder

Furre avsluttet sin første tale i bystyret med følgende:

– Kjære bystyre, sammen skal vi lede byen de neste årene. Jeg ser frem til heftige, men også konstruktive diskusjoner i denne sal til beste for byens innbyggere. Takk for tilliten.

Mette Gundersen (Ap) blir opposisjonsleder i bystyret. Etter forslag fra Furre vil hun bekle denne rollen i 100 prosent stilling.

– Vi kommer til å bidra på en god og konstruktiv måte. Jeg hilser velkommen et større politisk ordskifte i bystyret, sa hun.

Arvid Grundekjøn

Arvid Grundekjøn har hatt sin siste dag som ordfører i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal/NRK