– Kommer jeg hjem i kiste, er det verdt det

Silja Gaupseth Rykhus håper ikke folk lar seg skremme etter at en kvinne døde av samme MS-behandling hun selv fikk på et russisk sykehus.

Silja Gaupseth Rykhus

Rykhus jobber til daglig i helsevesenet hun føler sviket henne. Hun har jobbet som anestesisykepleier i flere år.

Foto: Arkiv / NRK

– Jeg har på ingen måte mistet tiltro til sykehuset i Russland. Hver gang noen spør om råd, svarer jeg at de bør ta behandlingen så fort som mulig, sier Rykhus til NRK.

Silja Rykhus

Silja Gaupseth Rykhus gikk gjennom stamcelletransplantasjon i Russland.

Foto: Odd Rømteland

Tidligere i uka ble det kjent at en amerikansk MS-syk kvinne døde under stamcellebehandling ved «norsk» sykehus i Moskva.

I overkant av 150 MS-syke nordmenn har de siste årene reist til utlandet for å få gjennomført en stamcelletransplantasjon.

En av dem er Rykhus, som i dag er helt frisk og 100 prosent tilbake i jobb.

Kjenner til risikoene

– Kommer jeg hjem i kiste, er det verdt det, sa jeg til familien min før jeg dro. Jeg ba dem huske at det var dette jeg ville, sier hun.

Hun forteller at hun ble godt informert om risikoen allerede første time hun befant seg på senteret. Legen hennes var på jobb fra 07.00-22.00, og alltid tilgjengelig om hun hadde spørsmål. Frykten for et liv med MS var større enn frykten for å dø, sier Kristiansanderen.

– Dødsrisikoen kunne være mye høyere. 50 prosent. Eller, jeg hadde gjort det uansett. Dødsfallet på onsdag kunne aldri ha endret meningen min.

For sjansen for at ting går galt er lav. Risikoen for dødsfall er under én prosent. Likevel er det vanskelig å få behandlingen i Norge. Du må ha en attakkpreget variant av MS, ikke være eldre enn 45 år og ha utvikling i sykdommen.

– Hadde datteren min på 18 år blitt syk, hadde jeg sendt henne til Russland, sier Rykhus som mener bremsemedisinene som tilbys i Norge ikke er et godt nok alternativ.

Pirogov-sykehuset i Moskva

Silja er en av mange som har dratt til Pirogov-sykehuset i Moskva.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Mener legevesenet i Norge er forkastelig

Sørlendingen sier at hun følte seg alene under hele prosessen, og måtte gjøre all research på egen hånd siden legen avfeide muligheten.

Nøkkelen til bedring på dette feltet er at man blir fortalt om stamcellebehandlingen når du er nydiagnostisert, mener Rykhus.

Lisbeth Normann i Norsk sykepleierforbund.

Lisbeth Normann er en norsk sykepleier, fagforeningsleder og politiker.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

– Jeg syns det er forkastelig hvordan det norske legevesenet håndterer MS-syke. Hadde jeg fulgt rådet til legen min hadde han ødelagt livet mitt.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, sier at det er svært beklagelig hvis en MS-pasient opplever å ikke ha blitt møtt på en god måte av helsevesenet.

Videre poengterer hun at det ikke finnes en ensartet behandling mot MS, og stamcellebehandling er fortsatt på et utprøvende nivå.

– Derfor er det svært bra at det i år har startet opp et forskningsprosjekt ved Haukeland universitetssykehus på nettopp dette området. Dette styrker regjeringens arbeid med utprøvende behandling i Norge, sier Normann.