Normal

– Kjemper for kultur-Norge

Kultur-Norge mister en viktig form for finansiering, dersom Cultiva ikke får en dispensasjon fra loven, mener fondets styreleder Ansgar Gabrielsen.

Video Vil endre lovverket

I dag vedtok styret i Cultiva å søke om dispensasjon fra loven, for å fortsatt kunne gi penger til ­aktiviteter der Kristiansand kommune - Cultivas stifter - er hovedaktør. Styreleder Ansgar Gabrielsen mener loven på sikt bør endres. (Se video ved å klikke på bildet).

– Cultiva kjemper nå for kultur-Norge. Det sier styreleder Ansgar Gabrielsen.

I dag vedtok styret i Cultiva å søke om dispensasjon fra loven, for å fortsatt kunne gi penger til ­aktiviteter der Kristiansand kommune - Cultivas stifter - er hovedaktør. En stiftelse kan etter stiftelsesloven ikke gi penger til stifteren.

Kultur-Norge mister en viktig form for finansiering, dersom Stiftelsestilsynet ikke gir Cultiva dispensasjon fra loven, mener Gabrielsen, som vil be om hjelp fra Stortinget.

– Jeg er interessert i at andre kommuner skal gjøre det samme som Kristiansand og etablere kulturstiftelser. Da må man kunne bevilge midler til kulturtiltak som er initiert av den samme kommunen, sier Gabrielsen.

Fant flere løsninger

I dag vedtok Cultiva-styret flere løsninger på striden rundt bevilgningene til blant annet byggingen av teater- og konserthuset Kilden, Norges nest største kulturbyggprosjekt.

Kildens eier, i hovedsak Kristiansand kommune, må innen utgangen av april betale tilbake Cultivas tilskudd på 288 millioner kroner. Deretter oppretter Cultiva en ny, mindre stiftelse, som Kilden kan søke om å få samme tilskudd fra. Dermed løses lovens og Stiftelsestilsynets krav om avstand mellom den som er stifter og den som får tilskuddet. Og Kilden kan bygges ferdig.

Men fortsatt gjenstår stiftelseslovens innvendinger mot at den kommunalt opprettede kulturstiftelsen Cultiva gir penger til kulturformål der kommunen er dominerende eier.

– Loven må gjøres om

Det finnes nesten åtte og ett halvt tusen stiftelser i Norge. Ifølge styreleder Ansgar Gabrielsen er Cultiva, med avkastning fra halvannen milliard kroner til kulturformål, i en særstilling, og må derfor få et unntak fra loven.

– Hvis ikke vil ingen andre kommuner etablere slike stiftelser, hvis man samtidig avskjærer seg selv fra å bevilge penger til tiltak som initieres av kommunen, eller sammen med kommunen, sier Gabrielsen.

– Hva gjør dere om dere får nei til dispensasjon?

– Da er det helt naturlig for oss å ta dette videre til Regjeringa, og til lovgiver Stortinget, som i siste instans må gjøre en endring.

– Når loven var oppe til stortingsbehandling i 2001, var ikke dette en del av problemstillinga. Og i den grad lovgiver hadde tenkt over dette, kan jeg ikke forestille meg at man hadde opprettholdt et slikt standpunkt.