Normal

– Kjemp for å beholde firedagers skoleuke

Mer enn én av fire norske kommuner har firedagersuke i skolen. – Det bør de kjempe for å beholde, sier professor emeritus Christian W. Beck.

Skolebarn

I Hægebostad må arbeidsplassene innrette seg etter skoleuken. Arkivbilde.

Foto: ScanstockPhoto

Sogn og Fjordane topper statistikken over kommuner med firedagers skoleuke. Telemark og Vest-Agder følger rett etter. Men ordningen er under press.

Hægebostad kommune, kommunehuset

Politikerne i Hægebostad skal avgjøre om også de minste barna skal gå på skole fem dager i uken.

Foto: NRK

I Hægebostad skal politikerne snart avgjøre om også barna på småskoletrinnet skal gå på skolen fem dager i uka. De fleste foreldrene ønsker at barna skal ha skolefri på onsdager.

Men rådmannen anbefaler femdagersuke. Han mener dagens ordning skaper problemer for næringslivet og hemmer likestillingen.

Christian W. Beck

Christian W. Beck ber foreldre stå på for å bevare fire dager skoleuke. – Argumenter om likestilling smaker av ideologi, sier han.

Foto: Rune Petter Ness / NTB scanpix

– Smaker av ideologi

– Dette smaker av ideologi, sier professor emeritus Christian W. Beck ved Universitetet i Oslo.

– Argumentasjonen virker konstruert.

Beck sier foreldrene bør tillegges stor vekt, og mener barna går mer enn nok på skolen.

– Skolen må ikke bli en standardisert maskin. Lokale tilpasninger bør være mulig.

Firedagersuke i Vegårshei

I Aust-Agder hadde Vegårshei (bildet), Evje og Hornnes og Åmli kommune fire dagers skoleuke i 2015/16. I Vest-Agder har skoler i Audnedal, Hægebostad, Sirdal, Åseral, Kvinesdal, Marnardal og Flekkefjord skoler med fire dagers uke.

Foto: Leif Dalen

Store forskjeller

En oversikt fra Stortingets utredningsseksjon viser store forskjeller landet rundt. 412 av 428 norske kommuner ble kartlagt i skoleåret 2015/16.

118 kommuner hadde firedagers skoleuke i en eller annen form.

  • Alle kommunene i Oslo, Akershus og Vestfold hadde femdagers skoleuke for alle trinnene.
  • I Sogn og Fjordane hadde hele 17 av 26 kommuner ulike varianter av firedagersskole.
  • 9 av 18 telemarkskommuner hadde firedagersskole.
  • Tallet for Vest-Agder var 7 av 15 kommuner.

Sissel Iversen i Stortingets utredningsseksjon presiserer at ikke alle kommuner er med i oversikten og at noen har vedtatt å gjøre endringer.

Se tabell nederst i artikkelen.

Utfordringer

Sørlandets Rehabilliteringssenter, treningssal

Sørlandets rehabiliteringssenter må ha "lavaktivitet" på onsdager fordi mange ansatte da er hjemme.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
Hamran snekkerverksted

Hamran snekkerverksted må også innrette seg på at flere ansatte må være hjemme og passe barn på onsdagene.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

I Hægebostad må arbeidsplassene innrette seg etter skoleuken.

Sørlandets rehabiliteringssenter har «lavaktivitet» på onsdager fordi mange ansatte da er hjemme. Noen som ikke har besteforeldre som kan ta seg av barna, får problemer med «logistikken».

På design- og snekkerbedriften Hamran har 55 prosent av dem som jobber deltid, fri på onsdager. Dette utgjør 12 prosent av arbeidsstokken.

– Vi har løst det med å bemanne opp slik at noen deltidsansatte er fra andre kommuner enn Hægebostad, skriver bedriftsledelsen i et høringssvar til kommunen.

Nå skal vi til en kommune som satte seg som mål å øke folketallet med to prosent hvert år. Og de ønsket seg først og fremst flere kvinner. 
Spørsmålet er: Har Hægebostad kommune klart det?

Hægebostad: Innflyttere ønskes!

– Sørlandsk tankegang

Avstemning Hægebostad

Hægebostad kommunestyre.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Goro Ree-Lindstad, direktør Likestillingssenteret

Direktør Goro Ree-Lindstad ved Likestillingssenteret mener fem dagers skoleuke er viktig for å få flere kvinner i fulltidsjobb.

Foto: Likestillingssenteret

Kommunestyret har vedtatt fire satsingsområder: arbeidsplasser, omdømme, likestilling og tjenestetilbud.

– Femdagers skoleuke er nødvendig for å nå målene, mener rådmannen.

Direktør ved Likestillingssenteret, Goro Ree-Lindstad, sier firedagers skoleuke underbygger den sørlandske tanken om at mor skal være hjemme, mens far jobber.

– Sørlandet er den landsdelen som har høyest andel kvinner som jobber deltid. Femdagers skoleuke kan få flere kvinner ut i fulltidsjobb, sa hun da Vegårshei hadde den samme skoledebatten.

I en utredning i forbindelse med kommunereformen gir Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder et tydelig signal om at det vil fremme likestilling og levekår om flere går over fra fire til fem dagers skoleuke.

20. april avgjøre kommunestyret i Hægebostad spørsmålet om fire- eller femdagers skoleuke.

Antall kommuner med fire dagers og fem dagers skoleuke i skoleåret 2015/16

Fylke

Antall kommuner i fylket

Antall kommuner med fem dagers skoleuke for alle elvene på alle trinnene

Antall kommuner med fire dagers skoleuke i ulike varianter, på en eller flere skoler og på ett eller flere trinn

Østfold

18

16

2

Akershus

22

22

0

Oslo

1

1

0

Hedmark

22

18

6

Oppland

26

15

11

Buskerud

21

18

3

Vestfold

14

14

0

Telemark

18

9

9

Aust-Agder

15

12

3

Vest-Agder

15

8

7

Rogaland

26

23

3

Hordaland

33

29

4

Sogn og Fjordane

26

9

17

Møre og Romsdal

36

24

12

Sør-Trøndelag

25 (24 svar)

18 (19)

6

Nord-Trøndelag

23

12

11

Nordland

44 (35 svar)

24

11

Troms

24 (22 svar)

11

11

Finnmark

19 (15 svar)

13

2

Antall kommuner med fire dagers og fem dagers skoleuke i skoleåret 2015/16

(Kilde: Stortingets utredninsseksjon/Fylkesmennenes utdanningsavdelinger)