– Færre veikryss kan bli en katastrofe for distriktene

Planer om færre veikryss på motorveier, får lederen av hovedutvalget for samferdsel i Vest-Agder til å reagere. Han frykter det kan bli en katastrofe for distriktene.

Kryss E39

Veiselskapet Nye Veier AS vil bygge færre kryss på fremtidige motorveier for å spare penger. Ett kryss kan koste opp mot hundre millioner kroner.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder, Gisle Meininger Saudland (Frp), misliker planene om færre veikryss på motorveier.

– Langt færre kryss enn det vi har på dagens E39, kan bli en katastrofe for distriktene. Det betyr at man må kjøre veldig langt for i det hele tatt å komme inn på motorveien, sier han.

Veiselskapet Nye Veier AS har sett på hva de kan gjøre for å bygge billigere motorveier. Å kutte antall veikryss er en mulighet. Ett enkelt kryss kan koste opp mot hundre millioner kroner.

– Lokale prosesser fordyrer veiene

Professor i miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Gunnar S. Eskeland, synes det er bra at veiselskapet ser på nye løsninger.

– Det er mange ting vi heller vil bruke penger på enn unødvendig dyre veier. Sparte penger kan for eksempel brukes til å bedre helsetilbudet vårt, sier han.

Gunnar Eskeland

Professor i miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Gunnar S. Eskeland, synes imidlertid det er bra at veiselskapet ser på alternative måter å bygge veier på.

Foto: Norges Handelshøyskole

Eskeland tror det er mange som mener veiene i Norge blir for dyre. Han tror noe av forklaringen er at så mange er involvert.

– Vi har et system som i stor grad lytter til lokale prosesser. Det er en av grunnene til at det går sakte og blir så dyrt å bygge veier i Norge, sier han.

Han mener utbyggerne ikke bør strekke seg for langt når det gjelder å imøtekomme lokale ønsker.

Motorveiene vil tjene sin funksjon for dem som skal reise langt, sier han.

Vanskeligere å få gjennomslag for lokale ønsker

Nye Veier AS er klare på at det kan bli vanskeligere å få gjennomslag for lokale ønsker i framtida. Det bekymrer Saudland.

Gisle Saudland

Gisle Meininger Saudland (Frp) frykter færre kryss vil gi lengre reisevei for folk i distriktene.

– Det er greit å bygge effektiv og spare penger, men man må ta lokale hensyn. Vi kan ikke ha for få kryss.

– Er det ikke rimelig at man har ganske få kryss på en hovedvei mellom de store byene?

– Her må man ha to tanker i hodet på en gang. Man skal ha kort reisevei på selve E39, men hvis tilkoblingsveien blir så lang at vinninga går opp i spinninga, så får vi et problem, sier Saudland.

Må ha tilgang til veien

Vei var også tema under Lister-konferansen mandag.

– Det viktige for oss er at regionen bindes godt sammen uten lange omkjøringer, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) i Kvinesdal.

– Vi kan ikke ha en vei som går tvers igjennom uten at vi har tilgang til den sier Arnt Abrahamsen, som er ordfører i Farsund.

Ordførerne Kvinlaug og Abrahamsen

Ordførerne i Kvinesdal og Farsund er svært skeptiske til planene om å bygge motorveier med færre avkjøringer.