– Kampen mot radikalisering må starte tidlig

Det var budskapet til amerikanske radikaliseringseksperter da de besøkte Kristiansand mandag.

Radikalisering

Kampen mot radikalisering bør starte med barn og unge. Det mener amerikanske radikaliseringseksperter som besøkte Kristiansand.

Foto: Geir Egeland / NRK

– Det er når vi starte en åpen dialog med de unge at de begynner å snakke. De må forstå at tankene og ideener deres ikke blir angrepet, og det må føles trygt å dele. Da får vi en mulig til å utfordre dem tilbake, og ha en anstendig dialog, sier Hashi Shafi, administrerende direktør i Somali Action Allicance.

Han leder lederutviklingsorganisasjonen som jobber mot radikalisering av unge flere steder i USA. Gruppen blir lyttet til av politikere og andre myndighetspersoner som bekjemper voldelig ekstremisme. Gruppen reiser i både Europa, Canada og USA for å dele sin erfaring.

Kampen mot radikalisering bør starte med barn og unge. Det var endel av budskapet til amerikanske radikaliseringseksperter, da de besøkte Kristiansand i dag.

Starte tidlig

Shafi mener en nøkkel til suksess er å starte arbeidet tidlig.

– Det er en lettelse for mange unge å få delt det de har på hjertet. Vi kan gi dem verktøy som kan hjelpe dem til å unngå bruk av vold, sier han.

Johanne Benitez

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen i Kristiansand kommune.

Foto: Geir Egeland / NRK

Kristiansand fikk i mars ros for sitt arbeid for å forebygge radikalisering gjennom en veileder som er utarbeidet i kommunen.

Veilederen er et verktøy for myndighetspersoner og hjelpeapparatet som ønsker å fange opp radikalisering på et tidlig tidspunkt.

Snuoperasjon

Forandringer begynner ofte med det enkle. Åpenhet og inkludering – er hovedbudskapet til Somali Action Alliance. Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen i Kristiansand kommune er imponert over det delegasjonen fra USA har fått til.

– De inkluderer alle nivåer i arbeidet, helt ifra barnehage til skole. De har fått til en snuoperasjon i forhold til antall dropouts, sier Benitez.

alason

Bystyrepolitiker Abdullahi Alason (Ap)

Foto: Geir Egeland / NRK

Radikale islamister har skremt en hel verden, og fått mange til å reagere. Og stadig flere, også fra Norge slutter seg til terrororganisasjonen IS.

Bystyrepolitiker Abdullah Mohammed Alason mener kommunen må gjøre det den kan for å bekjempe voldelig ekstremisme. Han tror organisasjon i USA gjør mye riktig.

– Det de gjør er å snakke om utfordringene. De avslører, identifiserer problemene og konfronterer dem det gjelder, sier Alason.